fbpx

Suriname vijf tolken rijker

GFC NIEUWS- Directeur Putridewi Amatsoemarto van Binnenlandse Zaken heeft vijf vrouwen beëdigd tot tolk.
Na het afleggen van hun belofte werd de groep door de directeur toegesproken. Amatsoemarto wenste hen succes toe met het werk dat zij zullen voortzetten op het ministerie.
Na de beëdiging ontvingen zij een kopie van de resolutie, waarin het besluit is vastgelegd om ze te beëdigen en een proces-verbaal van de beëdiging. Afschriften van de documenten zijn door het ministerie verzonden naar het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal.
De tolk/vertalers die werkzaam zullen zijn op het ministerie zijn Alisa Darson-Grant, Maureen Dhauri- Ilahibaks, Ruchana de Jonge-Koorndijk, Peggy Kanhai-Amat en Mala Nithoer.
De Jonge-Koorndijk is voltijds docent op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) bij de studierichting Rechten Bachelor en Masteropleiding. Zij verzorgt drie vakken en is tevens richting coördinator. “Het is voor mij een mijlpaal die ik weer heb bereikt en ben blij dat ik dit werk nu professioneel kan voortzetten.”
Zij zal als parttime tolk werkzaam zijn op het ministerie. Zij hoopt daarbij vooral op het juridische vlak een constructieve bijdrage te leveren en dat juridische stukken goed vertaald kunnen worden. Van haar mag verwacht worden dat zij haar werk naar eer en geweten en zo goed als mogelijk zal doen.

OOK INTERESSANT
Ontwikkeling radiologische zorg cruciaal voor gezondheidssector