Suriname verstevigt relatie met Europese Unie

GFC NIEUWS- Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft in het kader van de versteviging van de relatie met de Europese Unie vorige week ontmoetingen gehad met diverse deskundigen van de Europese Unie (EU)van de directoraten Handel en Gezondheid.

In het gesprek gevoerd met Edita HRDÁ, managing director voor de Amerika’s bij de European External Action Service (EEAS), is breedvoerig ingegaan op de relatie met Suriname.

Behalve onderwerpen betreffende capaciteitsversterking, ACP-EU Post- Cotonou onderhandelingen kwam ook aan de orde de noodzaak voor een Visumafschaffings Overeenkomst voor het Schengen Gebied.

Voorts werd ook aan de orde gesteld, de noodzaak voor een spoedige aanpak van de knelpunten bij de export van sopropo naar de EU.

In dit verband werd door de EU-vertegenwoordigers de toezegging gedaan Suriname tijdig te zullen voorzien van desbetreffende reactie.

De EU-vertegenwoordigers hebben verder ook de toezegging gedaan de relatie met Suriname op bilateraal niveau verder inhoud te willen geven met name in het kader van de handel, het aantrekken van potentiële investeerders en assistentie voor capaciteitsversterking en uitbreiding van exportmarkten.

De ambassade van Suriname in Brussel zal een belangrijke rol vervullen in het ondernemen van de noodzakelijke follow up en het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

Overige berichten