Suriname verstevigt relatie met ACP-landen

GFC NIEUWS- De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft tijdens een recent werkbezoek aan Brussel, België een bilateraal onderhoud gehad met de nieuwe Secretaris-Generaal (SG) van de Afrikaanse-, Caraïbische en Pacifische groep van (ACP) Staten, Georges Rebelo Pinto Chikoti, die op 2 maart zijn ambtstermijn van 5 jaar is aangevangen.
Dit onderhoud was bedoeld ter versteviging van de bilaterale relatie met de ACP.
Voorafgaand aan het onderhoud heeft de Buza-minister de Herziene Georgetown Overeenkomst ondertekent. Met de ondertekening onderschrijft de Republiek Suriname haar wil tot intensievere samenwerking tussen de Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische (ACP) landen. Hiermee zijn we als land onderdeel geworden van het nieuwe juridische raamwerk waarbinnen de ACP- EU-relatie zich zal bewegen.
De ACP wordt door de Herziene Georgetown Overeenkomst een Internationale Organisatie en zal zich nog meer richten op de duurzame ontwikkeling en onderlinge samenwerking tussen de lidstaten. In dit verband werd ook met de SG gesproken over de Post- Cotonou onderhandelingen.
Chikoti werd geïnformeerd over de opkomende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen die in Suriname zullen plaatsvinden. Tegen de achtergrond van de goede reputatie van ons land met betrekking tot het organiseren van eerlijke-, vrije- en geheime verkiezingen in een vredige atmosfeer, is het verzoek gedaan om een electorale waarnemersmissie van de ACP naar Suriname af te vaardigen. Dit verzoek is in positieve consideratie genomen.
Minister Pollack-Beighle heeft in het kader van de versterking van de samenwerking met de ACP, de SG uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Suriname. De SG accepteerde het aanbod en heeft toegezegd, als onderdeel van zijn 100-dagen plan, ook een reis naar de Republiek Suriname te zullen maken.
Chikoti heeft geïnformeerd dat de ACP zich heeft gecommitteerd om via de World Health Organization (WHO) een financiële tegemoetkoming te doen aan de lid landen van de ACP voor de aanpak van COVID-19. De minister heeft aangegeven dat Suriname hiervan ook gebruik zal maken en via de Surinaamse Missie in Brussel daartoe follow up zal doen.

Overige berichten