fbpx

Suriname verstevigt economische betrekkingen met Verenigde Arabische Emiraten

Minister Gillmore Hoefdraad heeft in de Verenigde Arabische Emiraten met zijn collega, Obaid Humaid Al Tayer- Minister of State for Financial Affairs, een investeringsbevorderings- en beschermingsovereenkomst (IBO overeenkomst) en een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting en het ontgaan van belasting getekend. Met het tekenen van deze overeenkomsten geven beide landen uiting aan de wens hun economische betrekkingen verder te ontwikkelen.

Het tekenen van deze belangrijke overeenkomsten vandaag past in het streven van Suriname naar verbreding en diversificatie van de economie mede door het aantrekken van buitenlandse investeringen en het bevorderen van handelsbetrekkingen met partnerlanden. Het vastleggen van bindende normen inzake de behandeling van dergelijke investeringen is een belangrijk instrument ter verbetering van het investeringsklimaat van ons land.

Door met name de aangeboden rechtsbescherming en het vrije kapitaalverkeer is een IBO-overeenkomst een uitstekend middel om investeringen tussen partnerlanden aan te moedigen. Onnodige belastingkosten zijn vaak een belangrijk obstakel voor de groei van grensoverschrijdende handel en investeringen. Het beleid is dan ook gericht om met het afsluiten van belastingverdragen barrières op belastinggebied voor grensoverschrijdende handel en investeringen te verwijderen. Deze verdragen moeten er ook voor zorg dragen dat belastingverplichtingen wel op de juiste wijze worden nagekomen.

De regering is voornemens om met nog meer daarvoor in aanmerking komen landen IBO- overeenkomsten en belastingverdragen af te sluiten. Uiteindelijk moeten deze overeenkomsten het gewenste (macro) economisch effect in de praktijk hebben. Alle inzet zal daartoe in samenwerking met het bedrijfsleven worden gepleegd.
Beide overeenkomsten dienen nog aan de Nationale Assemblee worden aangeboden ter ratificatie.

Suriname heeft slechts twee verdragen. Het eerste dateert van 1975 met Nederland en een tweede is in 2003 getekend met Indonesië. Beiden zijn niet instrumenteel geweest in het aantrekken van investeerders.

Er zal worden bekeken hoe de verdragen met Nederland en Indonesië effectief kunnen worden ingezet voor het aantrekken van investeringen. Verder zal de regering een agressievere politiek voeren ten aanzien van IBO’s en belastingovereenkomsten om die met meerdere landen te tekenen. Op schema ligt nu de belastingovereenkomst in CARICOM-verband en mogelijke verdragen met onze buurlanden.(GFC)