fbpx

Suriname verstevigt bilaterale relatie met Singapore

GFC NIEUWS- Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft een bilateraal onderhoud in Singapore gehad met haar collega Vivian Balakrishnan.

Suriname en Singapore hebben sinds 1996 diplomatieke betrekkingen, echter heeft geen concrete invulling plaatsgevonden van deze relatie.

Tegen deze achtergrond zijn beide ministers het met elkaar eens geweest om de samenwerking aan te scherpen op verschillende gebieden. Geïdentificeerd werden de sectoren toerisme, handel, onderwijs en capaciteitsversterking alsook milieu.

Als eerste stap voor een concrete invulling zal binnen korte tijd de ondertekening van een visumafschaffingsovereenkomst en een Luchtvaart Overeenkomst tussen beide landen worden onderhandeld.

Vermeldenswaard is dat Singapore reeds een eenzijdige afschaffing van het visum voor Surinaamse diplomatieke en dienstpaspoorten toepast.

Ter stimulering van de handel en het toerisme zal een op reciprociteit gebaseerde overeenkomst essentieel zijn.

Voornoemde overeenkomsten kunnen alleen worden gerealiseerd indien beide partijen instemmen met elkaar het raamwerk te willen ontwikkelen.

BEKIJK OOK
Dronken vrouw bekogelt ramen Verkeershandhavingsteam met stenen

Binnen deze relatie is het van belang te benadrukken dat het gaat om twee gelijkgerichte landen die zich inspanningen getroosten om onder andere de sociaal-, economische ontwikkelingen van hun land te bevorderen.

Niet alleen op bilateraal niveau maar ook op multilaterale fora en binnen de Zuid-Zuid samenwerking zullen de banden verstevigd worden.

Op regionaal gebied, binnen de CARICOM, speelt Singapore een belangrijke rol door programma’s en trainingen aan te bieden aan de Caraïbische regio via de Singapore Cooperation Programme.

De minister heeft ook een bezoek gebracht aan het prestigieus Institute of Technical Education (ITE) van Singapore en werd bekend gemaakt met vocational training en de wijze waarop door het Instituut wordt ingespeeld op de arbeidsmarkt.

In dat verband is samenwerking met Suriname zeker aan te bevelen.