Suriname toegetreden als presiding officer tijdens 3rd RCPD

Tijdens de third Regional Conference on Population and Development (RCPD) in Latin America and the Caribbean, is Suriname toegetreden als presiding officer van the Regional Conference on Population and Development. Naast de overige presiding officers, zal ons land voortaan onder andere ook de agenda van de RCPD meebepalen.

Michele Jules, functionaris op het Bureau Migratie en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), zegt dat ons land deze positie heeft gekregen door het goede voorbeeld dat wij als lidstaat altijd proberen te geven. “Wij zijn tot nog toe op tijd met onze rapportages en nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten. Samen met de andere presiding officers mogen we nu de agenda voor de volgende bijeenkomst bepalen”.

Voorheen waren Jamaica en Guyana de enige presiding officers uit het Caribisch gebied. Thans zijn Suriname en Antigua en Barbuda aan de lijst van presiding officers toegevoegd.

De toetreding als presiding officer geeft aan dat we het goede werk moeten blijven voortzetten. Voorts dienen presiding officers als schakel tussen de regeringen van de lidstaten en het ECLAC-secretariaat om continuïteit te geven aan dit werk, zegt Jules.

Een van de belangrijke werkzaamheden als presiding officer is het doen van lobbywerk, niet alleen voor je eigen land maar ook voor de regio. “Natuurlijk besteed je op de eerste plaatst aandacht aan kwesties die te maken hebben met de nationale ontwikkeling en in zekere mate ook voor de regio als geheel”.

Een belangrijk punt dat tijdens de bijeenkomst naar voren is gekomen, is de rangschikking van diverse Caribische landen als middle income countries. Dit heeft tot gevolg dat met de hogere rangschikking ook de fondsen die voorheen door de internationale gemeenschap beschikbaar werden gesteld, ten behoeve van programma’s voor bevolkingsontwikkeling zijn komen weg te vallen, terwijl de nationale middelen nog niet toereikend zijn.

“Als wij bijvoorbeeld kijken naar Suriname en de prioritaire acties die ten aanzien van migratie zijn opgenomen in het Montevideo Consensus, dan ontdekken we al gauw dat er heel veel werk aan de winkel is inzake het toezicht op de naleving van de rechten van migranten en derhalve ondersteuning vanuit de internationale gemeenschap zeker nodig is”, stelt Jules.

De Regionale Conferentie handelt onder andere over de implementatie van het Montevideo Consensus en de uitdagingen die landen ervaren bij de uitvoering daarvan. Tot nog toe is Jamaica het enige Engelssprekend land in het Caribisch gebied dat over een bevolkingsbeleid beschikt.

“Het is dus van belang dat we als land het goede voorbeeld opvolgen en werken aan verdere implementatie van het Consensus en de formulering van een realistisch en praktisch uitvoerbaar bevolkingsbeleid”, aldus de Biza-functionaris.