fbpx

Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

GFC NIEUWS- In de mensenrechten verdragen, is eveneens opgenomen de verplichting van verdragspartijen om periodiek te rapporteren. In dat kader zijn er organen ingesteld, de zogenaamde mensenrechtencomités, om verplichtingen van verdragspartijen te monitoren.
Suriname is succesvol geweest bij herhaalde verkiezingen, om mensenrechten deskundigen in twee belangrijke monitoringsmechanismen te kiezen te weten Margo Waterval in de Human Rights Committee (2011-2018) en Lydia Ravenberg in de Commissie inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, die onlangs voor een derde termijn is herkozen (2013- 2024).
Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee in het kader van de viering van 75 jaar Verenigde Naties (VN). In aanvulling op de wettelijke verplichtingen, vervat in mensenrechten instrumenten, is er een politiek proces van bespreking van de mensenrechten situatie in het land.
Deze procedure, genaamd, Universal Periodic Review (UPR) is een mechanisme van de Mensenrechtenraad, waarbij alle landen een constructieve dialoog hebben met de leden van de Mensenrechtenraad. Vermeldenswaard is dat Suriname volgens president Santokhi reeds in twee cycli heeft geparticipeerd, en zich thans voorbeid op de dialoog tijdens de derde cyclus. Gedurende de afgelopen vijf- en zeventig jaren, heeft de Verenigde Naties via de Algemene Vergadering enorme en onmiskenbare bijdragen geleverd aan de mensheid middels o.a.:
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 2. Diverse mensenrechten verdragen; 3. Andere Internationale Verdragen, zoals het Kyoto Protocol, de COP21 verdrag over klimaatverandering; 4. Ontwapenings Verdragen en 5. Resoluties en Verklaringen.
Op zaterdag 24 oktober, wordt een significant en historisch moment herdacht, namelijk het feit dat de Verenigde Naties (VN) 75 jaar geleden werd opgericht, met één centrale missie: het handhaven van internationale vrede en veiligheid.
VN dag markeert volgens het staatshoofd de inwerkingtreding van het VN-Handvest in 1945 en wordt sinds 1948 herdacht. Met de ratificatie van dit oprichtingsdocument door de meerderheid van de ondertekenaars, waaronder de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn de Verenigde Naties officieel tot stand gekomen. Een samenkomen van toen en later onafhankelijke naties met een grote doel, dat het nationaal belang om door middel van gezamenlijk optreden via dialoog vrede en veiligheid te bewerkstelligen.
De VN is dus de belangrijkste internationale multilaterale organisatie, met een vooraanstaande rol , als het gaat om de drie grote vraagstukken: internationale vrede en veiligheid, internationaal recht en mensenrechten, alsmede duurzame ontwikkeling.

BEKIJK OOK
‘Sranan Connect’ voor bundeling Surinaamse ondernemers in Nederland