fbpx
Suriname succesvol bij monitoringsmechanismen mensenrechten

GFC NIEUWS- In de mensenrechten verdragen, is eveneens opgenomen de verplichting van verdragspartijen om periodiek te rapporteren. In dat kader zijn er organen ingesteld, de zogenaamde mensenrechtencomités, om verplichtingen van verdragspartijen te monitoren.

Suriname is succesvol geweest bij herhaalde verkiezingen, om mensenrechten deskundigen in twee belangrijke monitoringsmechanismen te kiezen te weten Margo Waterval in de Human Rights Committee (2011-2018) en Lydia Ravenberg in de Commissie inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, die onlangs voor een derde termijn is herkozen (2013- 2024).

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens een buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee in het kader van de viering van 75 jaar Verenigde Naties (VN). In aanvulling op de wettelijke verplichtingen, vervat in mensenrechten instrumenten, is er een politiek proces van bespreking van de mensenrechten situatie in het land.

Deze procedure, genaamd, Universal Periodic Review (UPR) is een mechanisme van de Mensenrechtenraad, waarbij alle landen een constructieve dialoog hebben met de leden van de Mensenrechtenraad. Vermeldenswaard is dat Suriname volgens president Santokhi reeds in twee cycli heeft geparticipeerd, en zich thans voorbeid op de dialoog tijdens de derde cyclus. Gedurende de afgelopen vijf- en zeventig jaren, heeft de Verenigde Naties via de Algemene Vergadering enorme en onmiskenbare bijdragen geleverd aan de mensheid middels o.a.:

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 2. Diverse mensenrechten verdragen; 3. Andere Internationale Verdragen, zoals het Kyoto Protocol, de COP21 verdrag over klimaatverandering; 4. Ontwapenings Verdragen en 5. Resoluties en Verklaringen.

Op zaterdag 24 oktober, wordt een significant en historisch moment herdacht, namelijk het feit dat de Verenigde Naties (VN) 75 jaar geleden werd opgericht, met één centrale missie: het handhaven van internationale vrede en veiligheid.

VN dag markeert volgens het staatshoofd de inwerkingtreding van het VN-Handvest in 1945 en wordt sinds 1948 herdacht. Met de ratificatie van dit oprichtingsdocument door de meerderheid van de ondertekenaars, waaronder de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, zijn de Verenigde Naties officieel tot stand gekomen. Een samenkomen van toen en later onafhankelijke naties met een grote doel, dat het nationaal belang om door middel van gezamenlijk optreden via dialoog vrede en veiligheid te bewerkstelligen.

De VN is dus de belangrijkste internationale multilaterale organisatie, met een vooraanstaande rol , als het gaat om de drie grote vraagstukken: internationale vrede en veiligheid, internationaal recht en mensenrechten, alsmede duurzame ontwikkeling.

Meer nieuws

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…