Suriname spreekt de 46ste Reguliere Sessie van de OAS toe

Minister van Buitenlandse Zaken (Buza) Niermala Badrising, heeft in haar toespraak op de 46ste Algemene vergadering van de OAS te Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, onder meer gesproken over de integrale aanpak van de institutionele versterking van de OAS, ter realisatie van duurzame ontwikkelingsprocessen in de Amerika’s.

Deze aanpak is in lijn met bet beleid van Suriname voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Badrising heeft de nadruk gelegd op het belang van onderwijs, veiligheid, openbare gezondheidszorg, welzijn en welvaart, mensenrechten, milieu, de economie en openbaarheid van bestuur.

Zij maakte duidelijk dat het voor de Surinaamse overheid belangrijk is gebleken om in de strijd tegen armoede een zo breed mogelijke sociaal-maatschappelijke participatie te bewerkstelligen, zowel bij de publieke als de private sector, zegt de Buza-voorlichting.

Badrising wees op bet belang van de synchronisatie van de werkzaamheden van de OAS met vraagstukken waar thans op andere internationale fora aandacht aan wordt besteed, met name de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Parijs Overeenkomst inzake Klimaatverandering.

Zij heeft bilaterale gesprekken gevoerd met de delegatieleiders van Zweden, Estonia, Nederland, Italië en de secretaris-generaal van de OAS, Louis Almagro Lemes. Ook was er een onderhoud met de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens over de precaire financiële situatie van de Commissie.

De vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken kwamen ook in een speciale vergadering bijeen, daar onze regio de grootste groep vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken behelst, namelijk 12 van de 34, zegt de voorlichting van Buza.

Deze speciale bijeenkomst met als thema: ‘Women Foreign Ministers of the Americas: Perspectives for Women Empowerment in the Americas’, ging over de gezamenlijke inspanningen die ten behoeve van de
ontwikkeling van vrouwen en de voorwaarden die ter garandering daarvan, genomen kunnen worden.

Er zijn diverse verklaringen tijdens de Algemene Vergadering aangenomen, waaronder een over de Malvinas en de overige twee over de Herdenking van het Decennium van de Mensen van Afrikaanse Origine en het vijftienjarig jubileum van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest.

Enkele dringende aangelegenheden waarmede het continent wordt geconfronteerd, zoals de politieke situatie in Venezuela, Brazilië en Haïti, werden eveneens besproken.

De vergadering duurde van 13 tot en met 15 juni. Aan deze ministeriële ontmoeting hebben vrijwel alle ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief John Kerry van de Verenigde Staten van Amerika geparticipeerd.(GFC)

Overige berichten