Suriname sluit Caraïbische ACP-vergadering succesvol af

De ACP-vergadering voor ‘National and Regional Authorizing Officers of the Caribbean Region’ is onder voorzitterschap van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën als National Authorizing Officer (NAO) van Suriname donderdag in Paramaribo afgesloten.

Namens het ACP Secretariaat heeft de Henrique Banze, Assistant Secretary General, geparticipeerd.

Aan de vergadering hebben deelgenomen vertegenwoordigers van de overheid, het parlement, de private sector en gemeenschapsorganisaties (burgerorganisaties) van de verschillende Caraïbische lidlanden. Verder participeerden vertegenwoordigers van het Cariforum Secretariaat, de Europese Unie (EU) en de Europese Investering Bank (EIB).

Tijdens de vergadering hebben discussies plaatsgevonden en zijn er aanbevelingen gedaan met betrekking tot de implementatie van de projecten die gefinancierd worden via de Europese Unie, uit de schenkingsmiddelen van het 11e European Development Fund (EDF).

Tevens werd van gedachten gewisseld over de in ontwikkeling zijnde Post-Cotonou samenwerking tussen de ACP en de Europese Unie. De uitkomsten van de discussies moet bijdragen aan de lopende ACP-EU onderhandelingen voor de periode na 2020 of te wel de post-Cotonou.

De vergadering is afgesloten met de aanname van het ‘Conclusion Report’, waarin de aandachtspunten en aanbevelingen van de vergadering zijn vastgelegd, die onderdeel zullen vormen van de verdere ACP-discussies in Brussel.

Vermeldenswaard is dat tijdens de conferentie een presentatie is verzorgd door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) over de behoefte voor de opzet van ‘Regional Center for Education and Training, Research and Dissemination of information on Plant Health, particularly in Modern Crop Protection’.

Het voorstel is zeer positief ontvangen door de vergadering, echter zijn nadere voorbereidingen nodig. Zoals bekend ontvangt Suriname momenteel uit het 11e EDF een schenking van euro 12.8 miljoen, ten behoeve van een programma voor de agrarische sector.

Overige berichten