fbpx

Suriname roept op tot vrede tijdens 8ste Summit of the Americas

Suriname heeft in de toespraak tijdens de 8ste Hemispherische topontmoeting van de Amerika’s het belang benadrukt van het betrekken van alle landen in discussies die van belang zijn voor vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van het Westelijk Halfrond. De geschiedenis heeft ons voldoende ervaringen gelaten die aangeven dat isolatie en uitsluiting niet bevorderlijk zijn voor het oplossen van vraagstukken de regio, bracht Buza-minister Yldiz Pollack-Beighle naar voren.

De minister vertegenwoordigde president Desiré Bouterse op deze vergadering. Deze topontmoeting wordt om de drie jaar gehouden in een van de landen op het Westelijk Halfrond. Het gastland van deze 8ste Summit heeft als centraal thema gekozen “Democratic Governance against Corruption”.

Suriname heeft het belang benadrukt van dialoog voor de vreedzame oplossing van geschillen, respect voor de soevereiniteit alsmede het niet inmengen in de interne aangelegenheden van een land. Ook is benadrukt dat het versterken van democratisch bestuur en de bestrijding van corruptie belangrijke elementen zijn voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. De samenwerking op nationaal-, regionaal- en internationaal niveau, tussen de publieke – en private sector en het maatschappelijk middenveld, werd benadrukt.

Ons land heeft opgeroepen tot capaciteit – en institutionele versterking, onderwijs en bewustwording in democratische waarden voor het kunnen creëren van een cultuur van transparantie teneinde de duurzame ontwikkeling van de naties en burgers te waarborgen.

Naast de vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders zijn in Lima vergaderingen gehouden op de volgende gebieden: jongeren, het maatschappelijk middenveld, Inheemsen en de private sector alsmede een vergadering van parlementariërs van het Westelijk Halfrond (ParlAmericas). Deze actoren hebben hun bevindingen en aanbevelingen vervolgens gepresenteerd aan de plenaire vergadering.

De minister heeft ook geparticipeerd in ontmoetingen van de CARICOM die gehouden zijn met premier Justin Trudeau van Canada en een vertegenwoordiging van het Amerikaans congres. Deze ontmoetingen hadden onder meer tot doel de prioriteiten van de Caribische regio te benadrukken.

Ook zijn er ontmoetingen geweest met onder andere Bolivia, Brazilië en Guyana voor het bespreken van de bilaterale samenwerking met die landen.

De Summit heeft geresulteerd in de aanname van een slotdocument dat meer bekend staat als de “Lima Commitment”, waarin de landen zich uitspreken om gezamenlijk te werken aan het treffen van maatregelen voor het beteugelen van corruptie.(GFC)

Overige berichten