Suriname riskeert economische instorting: Afhankelijkheid olie-inkomsten kan catastrofaal uitpakken

Economie neergang

INGEZONDEN- Met een overmatige afhankelijkheid van de oliesector als de voornaamste inkomstenbron, negeert Suriname een cruciale globale ontwikkeling: de onvermijdelijke energietransitie.

Deze wereldwijde verschuiving richting duurzame energiebronnen zal onvermijdelijk de vraag naar fossiele brandstoffen verminderen.

Voor olie-exporterende landen zoals Suriname kan dit leiden tot dramatische dalingen in inkomsten, wat ernstige gevolgen heeft voor de economie. Het vertrouwen op olie als de belangrijkste bron van inkomsten op lange termijn is daarom riskant.

Het negeren van de wereldwijde energietransitie kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor landen die sterk afhankelijk zijn van de olie-export.

De transitie zal waarschijnlijk leiden tot aanzienlijke waardeverminderingen van olievoorraden, een fenomeen bekend als “stranded assets”.

Dit zal resulteren in minder inkomsten voor olie-exporterende landen, waardoor ze worden gedwongen te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen.

Het is daarom van essentieel belang dat Suriname nu al begint met het zoeken naar en het investeren in alternatieve inkomstenbronnen, om het risico op een volledige economische instorting te minimaliseren.

OOK INTERESSANT
De voortdurende strijd om koopkrachtversterking

De potentie van bijvoorbeeld de agrarische sector, met name de fruitproductie, kan een dergelijke alternatieve inkomstenbron zijn, mits er adequaat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van deze sector.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud