fbpx

Suriname ready voor bekleden Caricom dekenschap

GFC NIEUWS- Suriname is volgens het roulatie systeem na 18 jaar het eerstvolgend land dat het dekenschap binnen de Caricom jeugdambassadeurs programma mag bekleden.

Het Caricom Secretariaat heeft via het M\ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in een schrijven medegedeeld dat zij een voordracht kan doen van 1 van de nieuwe Caricom Jeugdambassadeurs om de functie te bekleden.

Jeugdambassadeur Georgette Grootfaam zal namens Suriname het dekenschap bekleden voor de periode 1 augustus tot en met 31 juli 2020.

In Suriname, met als “Best Practice Model” binnen de Caricom, worden de jeugdambassadeurs democratisch middels verkiezingen gekozen. Met de jeugdparticipatie gedachte is het belangrijk dat de jeugd ook betrokken wordt in besluitvormingsprocessen.

De huidige Caricom Jeugdambassadeurs, Dwight Prade en Georgette Grootfaam, waren in april voor een periode van 2 jaar door het Nationaal Jeugdparlement gekozen, tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering.

Het Caricom Jeugdambassadeursprogramma is een regionaal netwerk dat was voortgevloeid uit een Staatshoofden Vergadering om jongeren binnen de Caricom bewust te maken over onder andere regionale integratie, HIV/aids en de Caricom Single Market and Economy.

BEKIJK OOK
Proces benoeming nieuwe bevelhebber in gang gezet

De “Dean” is de voorzitter van de regionale Caricom Jeugdambassadeurs vergaderingen en vertegenwoordigd alle jeugdambassadeurs op vergaderingen van Caricom organen, instellingen en partnerbureaus.

Verder blijft zij onder andere ook op de hoogte van relevante programma’s, prioriteiten en beleid en bereidt het jaarverslag voor.

De Caricom Jeugdambassadeurs van Suriname participeren ook aan Carifesta 14 die in Trinidad & Tobago wordt gehouden van 16 tot en met 25 augustus.

De jeugdvertegenwoordigers zullen zich in de “Youth Village” bezighouden met kinderen en voornamelijk zorgen voor Caricom bewustwording.

Ook zullen zij deelnemen aan een discussie met als onderwerp “Incentives & challenges of creative carreers in the Caribbean”.

Verder promoten zij Suriname zoveel als mogelijk tijdens andere activiteiten die georganiseerd worden in het kader van Carifesta.