fbpx
Suriname rapporteert na ruim 9 jaar aan VN Kinderrechten Comité

Een technische delegatie onder leiding van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Joan Dogojo, heeft op 21 en 22 september 2016 in Genève, Zwitserland, het kinderrechtenbeleid van Suriname en de uitvoering daarvan verdedigd bij het VN Kinderrechten Comité.

Tijdens de ‘73th Session of the Committee on the Rights of the Child’ is Suriname tijdens een interactieve sessie door het VN Kinderrechten Comité getoetst op de situatie van kinderrechten en de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag in ons land. Het gecombineerde 3e en 4e landenrapport inzake kinderrechten diende hierbij als leidraad.

De sessie had een vlot verloop en zijn zaken met betrekking tot het beleid van de overheid zoals onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen in het binnenland, de situatie van kinderen met een beperking in opvanginstellingen, kinderarbeid, de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Opvanginstellingen en de diverse mechanismen inzake een integraal kinderbeleid besproken.

Eveneens is erop gewezen dat Suriname de Optionele Protocollen behorende bij het Kinderrechtenverdrag, met name, het Protocol van 25 mei 2000 dat de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten behandeld, spoedig dient te ratificeren.

Het Optionele Protocol inzake Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie heeft ons land reeds geratificeerd. Op korte termijn zal ook hierover gerapporteerd worden aan het VN Kinderrechten Comité.

Evenals de overige 195 landen, die ook partij zijn bij het kinderrechtenverdrag, heeft Suriname de verplichting om periodiek te rapporteren aan het VN Kinderrechten Comité. Suriname is sinds 1993 partij bij het Kinderrechtenverdag. In 2007 heeft Suriname voor het laatst gerapporteerd aan het VN Kinderrechten Comité.

De verwachting is dat het VN Kinderrechten Comité haar bevindingen en aanbevelingen, bekend als de ‘Concluding Observations’, op de rapportage van Suriname en de overige landen, op 6 oktober 2016 uitbrengt, waarna de instituten belast met het kinderrechtenbeleid gericht kunnen werken aan deze bevindingen.

Het VN Kinderrechten Comité bestaat uit 18 onafhankelijke experts die belast zijn met de monitoring van de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag door alle partijstaten. Tevens is dit Comité belast met de monitoring van de implementatie van de Optionele Protocollen behorende bij het Kinderrechtenverdrag door de partijstaten.

Naast de ingediende landenrapporten, worden ook eventueel ingediende schaduwrapporten van NGO’s meegenomen bij de besprekingen met de partijstaten.

De sessie werd ‘live’ gevolgd op het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, alwaar aanwezig waren de vertegenwoordigers van instanties die mede belast zijn met de uitvoering van het kinderrechtenbeleid in Suriname.

De delegatie bestond verder uit Mw.Lilian Ferrier, voorzitter van de Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder – en Jeugdbeleid, Soetodirijo Clyde, het hoofd Bureau Rechten van het Kind, Brown –Kortram Rebekka, hoofd Bureau Opvanginstellingen en Malone Meryll van het ministerie van Buitenlandse Zaken.(GFC)

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…