Suriname pleegt inspanningen tegen witwassen en terrorismefinanciering

eu tax haven blacklist globe coins terrorisme misdaad crime

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname zet stappen richting een gunstigere beoordeling door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Het land streeft ernaar om via nieuwe wetgeving en gedetailleerde statistieken aan te tonen dat het in staat is om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie doeltreffend te bestrijden.

De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) heeft bij CFATF verzocht om herbeoordeling van vijf van de veertig aanbevelingen uit het Mutual Evaluation Report (MER).

Vier van deze aanbevelingen zijn al positief beoordeeld, terwijl over één aanbeveling nog discussie gaande is.

Deze inspanningen zouden Suriname in staat kunnen stellen om in november 2023 een verbeterde beoordeling te verkrijgen.

Deze ontwikkelingen kwamen op 25 augustus naar voren tijdens de gebruikelijke rapportage van NAMLAC en de Project Implementation Unit (PIU) aan de Anti-Money Laundering Steering Council, onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.

Op maandelijkse basis rapporteren NAMLAC en PIU over de voortgang in het proces van de CFATF-beoordeling.

Om aan internationale normen te voldoen, moet Suriname ontbrekende wetgevingsmaatregelen aannemen en gedetailleerde gegevens verstrekken om aan te tonen dat rechtshandhavings- en toezichtsinstellingen effectieve inspanningen leveren.

OOK INTERESSANT
Grote brand in loods Powisistraat te Paramaribo gaande

Het land moet bovendien gekwalificeerd zijn en de vereiste middelen hebben om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering doeltreffend te bestrijden.

Suriname zal tijdens de komende evaluatie in november zijn positie moeten verdedigen om een verbeterde status te behalen. Op dit moment zijn reeds 14 van de 40 aanbevelingen positief beoordeeld.

Voorzitter van AML-PIU, Roy Baidjnath-Panday, benadrukt dat Suriname gestaag vooruitgang boekt. “Ons comfortniveau zal toenemen wanneer we meer wetgeving invoeren, zoals onze wetgeving voor de goksector en verdere versterking van de financiële en goudsector. Dit zal leiden tot een gunstiger beoordeling en een verbeterde status voor het land”, aldus de voorzitter van PIU.

Hij benadrukt dat de maatregelen als een samenhangend geheel moeten worden gezien, waardoor Suriname kan aantonen dat wet- en regelgeving adequaat worden ingevoerd. Dit zal bijdragen aan betere beoordelingen en de totstandkoming van een solide Anti Money Laundering-systeem, zo stelt Baidjnath-Panday.

Tijdens de reguliere vergadering heeft NAMLAC samen met PIU voorgesteld dat de Steering Council de nodige stappen onderneemt om ontbrekende wetgeving te implementeren.

OOK INTERESSANT
Man geeft schuld van pijnlijke relatiebreuk aan president Santokhi: 'Ik zal hem nooit vergeven'

Deze wetgeving ligt momenteel al bij De Nationale Assemblée (DNA), met name wet- en regelgeving met betrekking tot de goksector en wetgeving die door de Centrale Bank van Suriname is voorgesteld.

Ook is er een initiatiefwet van het ministerie van Economische Zaken voorgesteld voor de regulering van rechtspersonen, inclusief stichtingen en non-profitorganisaties.

De Steering Council is eveneens geïnformeerd over de voortgang van het proces dat uiteindelijk zal leiden tot een Nationale Risico Analyse rapport, dat uiterlijk in juni 2024 voltooid moet zijn. De regering heeft hiervoor experts van Kroll ingeschakeld, met wie de verdere fasen zijn afgestemd.

NAMLAC, PIU en de Steering Council zijn het erover eens dat de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, namens het land zal deelnemen aan de Council of Ministers of CFATF, die in oktober plaatsvindt.

Hier zal het Surinaamse beleid en de genomen initiatieven worden gepresenteerd om tekortkomingen in het landenrapport en het MER, dat in januari 2023 is uitgegeven door CFATF, aan te pakken.