Suriname per 1 juli 2022 voorzitter Caricom

GFC NIEUWSREDACTIE- De Republiek Suriname zal vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de Caribbean Community (CARICOM) bekleden.

In deze hoedanigheid zal het land fungeren als gastland tijdens de 43e Reguliere Vergadering van de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders, welke zal worden gehouden van 4 tot en met 6 juli 2022.

President Chandrikapersad Santokhi van Suriname neemt als inkomende voorzitter, vooruitlopend op het voorzitterschap, vanaf januari 2022 deel in het Bureau tezamen met de zittende voorzitter, de premier van Belize, John Briceño en de uitgaande voorzitter, de premier van Antigua en Barbuda, Gaston Browne.

Het Bureau heeft als belangrijkste taken het plegen van overleg tussen de lidstaten en belanghebbenden ter ondersteuning van de regeringsleiders bij het nemen van beslissingen en het faciliteren van de uitvoering van besluiten van de Caricom-vergadering op zowel lokaal- als regionaal niveau alsmede het aansturen van het CARICOM Secretariaat over beleidskwesties.

President Santokhi zal de komende 18 maanden intensiever betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Caribische Regio. In het zogeheten ‘quasi-cabinet’ van Caricom Staatshoofden is het portfolio van Suriname gericht op genderaangelegenheden, jeugd, sport en cultuur.

Tevens buigt de Caricom zich over regionale vraagstukken zoals klimaatverandering, regionale veiligheid, toerisme en voedselzekerheid.

Ten behoeve van de ondersteuning van het Staatshoofd bij het bekleden van het voorzitterschap is een speciale Caricom-commissie ingesteld bestaande uit functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, het Kabinet van de President en enkele overige relevante instanties.