fbpx

Suriname participeert in de achtste ontmoeting van het Korea-Caraibische Partnerschap

In het kader van de verdere verdieping van de relatie tussen het Caraibisch Gebied en de Republiek Korea, heeft een ontmoeting van het Korea-Caraibische Partnerschap plaats gehad. Dit jaarlijks terugkerend Forum wordt sinds 2011 georganiseerd.

Het thema van dit Forum was “The Korea-Caribbean Partnership for Peace and Security”. Korea en de aanwezige CARICOM- lidlanden hebben van gedachte gewisseld over samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van vrede en veiligheid en vraagstukken die aangepakt dienen te worden om de vrede en veiligheid te handhaven. De vooruitgang die gemaakt wordt met betrekking tot de vrede op het Koreaans Schiereiland werd ondersteund.

De presentatie van Suriname heeft zich gericht op het belang van vreedzame oplossing van geschillen, respect voor de soevereiniteit, alsmede het niet inmengen in de interne aangelegenheden van een soevereine staat.Voorts werd ingegaan op het handhaven van een Vredeszone van het Caraibisch gebied en Latijns-Amerika, alsook het verbod op nucleaire wapens in deze regio. Daarnaast werd aangehaald de committering aan afspraken binnen de Verenigde Naties met betrekking tot wapengebruik.

Suriname, vertegenwoordigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft eveneens de nadruk gelegd op klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor het handhaven van vrede en veiligheid. De kwetsbaarheid van Suriname met een lage kustlijn voor de effecten van klimaatverandering werd toegelicht.

De landen werden opgeroepen om te participeren in de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) Conferentie in Climate Finance Mobilization, van 12-15 februari 2019 in Paramaribo, Suriname.

Korea had in het programma eveneens enkele bezoeken opgenomen, gericht op de kennismaking met de geschiedenis en cultuur van dit land, alsook een bezoek aan het Green Climate Fund.(GFC)