Suriname participeert in 49ste algemene vergadering OAS

De 49ste reguliere sessie van de algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft plaatsgevonden in Medellín, Columbia.

Het thema voor dit jaar was ‘innoveren om het multilateralisme op het halfrond te versterken’.

De inaugurele sessie werd geopend door de president van Colombia, Ivan Duque, die in zijn openingstoespraak is ingegaan op de ontwikkelingen in Columbia, alsook de politieke situatie op het Westelijk Halfrond.

Tijdens de plenaire vergadering waren de toespraken van de aanwezige lidstaten voornamelijk gericht op de immense uitdaging waar de organisatie de laatste tijd mee te maken heeft met betrekking tot de huidige percepties die bestaan onder de lidstaten inzake de grondbeginselen, het normatieve kader en de institutionele integriteit van de OAS.

In dit kader werden de verontrustende ontwikkelingen binnen de OAS, welke een inbreuk plegen op de beginselen van non-interventie, non-interferentie, territoriale integriteit en de soevereiniteit van Staten benadrukt.

Voorts werden er intensieve onderhandelingen gepleegd over de hervormingen binnen de OAS en zijn resoluties aangenomen, onder anderen op het stuk van veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling en democratie.

Tijdens de verkiezingen dit jaar werden de twee door Suriname voorgedragen kandidaten, rechter Eric Rudge en rechter Maytrie Kuldip Singh, gekozen om zitting te nemen in respectievelijk de Inter-American Juridical Committee (ICAJ) en de Justice Studies Center of the Americas.

De Surinaamse delegatie werd geleid door ambassadeur Niermale Badrising die geaccrediteerd is bij de OAS.

In de toespraak tot de algemene vergadering stelde de ambassadeur dat de regering van Suriname van oordeel is dat multilateralisme en de samenwerkingsstructuren op ons continent positief hebben bijgedragen tot het bevorderen van de politieke-, diplomatieke-, veiligheids- en ontwikkelingsagenda van onze landen.

Het proces van constructieve dialoog, consensusbuilding en diplomatie is in dit kader van eminent belang voor duurzame stabiliteit, vrede en welvaart op het Zuid-Amerikaans continent.

Overige berichten