Suriname participeert in 30ste tussentijdse vergadering van Caricom staatshoofden en regeringsleiders

Suriname participeert aan de 30ste tussentijdse vergadering van Caricom staatshoofden en regeringsleiders.

Deze belangrijke bijeenkomst vindt plaats in de periode 26 – 27 februari onder voorzitterschap van premier Timothy Harris, in St. Kitts and Nevis.

President Desi Bouterse wordt op deze vergadering vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Nationale Veiligheid, de ministeries van Buitenlandse Zaken, Handel, Industrie en Toerisme en de Maritieme Autoriteit Suriname, alsook vertegenwoordigers van SLM en Fly All Ways.

Hoog op de agenda staat het vraagstuk van Transport in de regio. In dit kader zal bijzondere aandacht worden besteed aan lucht- en watertransport. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de private sector. Tegen deze achtergrond zal er ook vergaderd worden met de private sector van landen in de Caribische regio.

In de Surinaamse delegatie zijn daarom ook vertegenwoordigers opgenomen uit de luchtvaartsector en de Maritieme Autoriteit Suriname.

Tijdens deze bijzondere vergadering zal er speciale aandacht worden besteed aan intra-regionale transport (lucht en zee), als een cruciaal onderdeel van de infrastructuur die noodzakelijk is om op effectieve wijze invulling te geven aan regionale integratieprocessen.

Suriname heeft in het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor het transportvraagstuk, ter realisatie van de integratie gedachte binnen de CARICOM.

Tijdens de bilaterale ontmoetingen van president Bouterse en de premiers van Antigua and Barbuda, St. Vincent and the Grenadines, Dominica, Barbados en Jamaica is uitputtend gesproken over het feit dat Suriname landbouwproducten kan leveren voor de verschillende markten binnen de CARICOM en ook een perfecte destinatie is voor wat betreft toerisme. In dit verband zal tevens de noodzaak voor transport over land door de delegatie van Suriname aan de orde worden gesteld.

Overige punten op de agenda zijn onder andere de voortgang van de CARICOM Single Market and Economy (CSME), “blacklisting” en regionale veiligheid.

Overige berichten