fbpx

Suriname participeert aan vergadering ‘Regionale Organisatie voor Visserijbeheer’

GFC NIEUWS- De International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), de Regionale Organisatie voor Visserijbeheer (ROVB), welke streeft naar een verbeterd beheer van de visserij, teneinde een duurzame exploitatie van tonijn en tonijn-achtigen in de Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën te garanderen.

ICCAT bestaat uit verdragsluitende partijen en samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, entiteiten en of instanties. Suriname is sinds 1 november 2011 een samenwerkend niet-verdragsluitende partij van de ICCAT.

Van 18-25 november vond in Spanje te Mallorca de 26ste reguliere vergadering plaats. Op deze meeting werd het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vertegenwoordigd door de beleidsmedewerker mevrouw Tania Tong Sang-Rampersad.

Tijdens deze vergadering kwamen onder andere ter sprake de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden, de genomen besluiten, vervolg discussies, wijzigingen en aanname van een aantal concept aanbevelingen en resoluties die door de aangesloten leden nagestreefd dienen te worden.

Tevens werd ook de beoordeling, goedkeuring en verlenging van het lidmaatschap behandeld. Tijdens de vergadering zijn er 12 nieuwe aanbevelingen en 5 resoluties betreffende nieuwe instandhoudings- en beheersmaatregelen goedgekeurd.

BEKIJK OOK
Datasur ontwikkelt webapplicatie voor juridische sector

De status van Suriname voor het jaar 2018 is beoordeeld en na goedkeuring wederom voor de 8e keer verlengd voor een jaar. Hierdoor heeft Suriname ook in 2020 rechten om te laten vissen op tonijn en tonijn-achtigen binnen het verdragsgebied van de ICCAT.

“Gelet op onze verplichtingen jegens ICCAT, moeten ons land erop toezien dat vaartuigen en vergunninghouders zich houden aan nationale en ICCAT-voorwaarden.” zegt Tong Sang, Rampersad.

Het Ministerie van LVV is daarom heel streng met inspecties voor de verlenging van de vergunningen voor vis – en vissersvaartuigen.

Dit is onder andere nodig vanwege de naleving en de richtlijnen van organisaties waar wij lid van zijn, maar ook voor het duurzaam ontwikkelen van de visserijsector, die potentie heeft om nog meer bij te dragen aan de economie van ons land.

Hier gaan dus private – en public sector weer samen om groot succes te boeken.