fbpx

Suriname participeert aan regionale vergadering van Onderwijsministers uit Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Suriname participeert aan de II Regional Meeting of Ministers of Education of Latin America and the Caribbean in Cochabamba, Bolivia. Deze belangrijke meeting, die werd gehouden op 25 en 26 juli jongstleden tussen de ministers van Onderwijs in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, is een vervolg van de 1ste meeting die plaats heeft gevonden in Januari 2017 te Buenos Aires, Argentina. Deze meeting heeft toen geresulteerd in de “Buenos Aires Declaration 2017”, waarin er regionale afspraken zijn vastgelegd om invulling te geven aan de SDG4-E2030 agenda.

Onderwijsminister Lilian Ferrier en onderdirecteur Ontwikkelingsdienst, Yuro Dipotaroeno, participeren aan de 2de meeting, waarbij de Onderwijsminister deelneemt aan de high-level meeting tussen de ministers en de onderdirecteur voorafgaand aan de high-level meeting, deelneemt aan de technische werkgroepen.

Tijdens de technische werkgroepen, die op 23 en 24 juli hebben plaatsgevonden, is er voornamelijk gedelibereerd over hoe de regio gezamenlijk verder zal optrekken met betrekking tot de realisatie van de SDG4-E2030 agenda. Verder is er feedback gegeven op bestaande documenten die tijdens de high-level meeting van de ministers worden gepresenteerd. Enkele documenten waaraan is gewerkt zijn de roadmap voor SDG4-E2030 en de Education 2030 Framework for Action (FFA).

Opvallend is dat het Caraïbisch gebied goed is vertegenwoordigd tijdens deze 2de regionale ministers meeting en sterk participeert in de discussies.

Het doel van de high-level ministers meeting is op de eerste plaats bedoeld om verder voort te borduren op de Buenos Aires Declaration 2017 en op de tweede plaats een overeenkomst te bereiken tussen de landen in de regio waarbij er een commitment wordt gemaakt om een gedeelde strategische visie voor de regio te presenteren en gezamenlijk te werken aan de Education 2030 agenda.

BEKIJK OOK
MinOWC en EMAGS verdiepen samenwerking

Alle strategische beleidsvoorstellen van de verschillende landen worden meegenomen zodat op nationaal niveau als regionaal niveau de afspraken zoals opgenomen in de Buenos Aires Declaration, kunnen worden uitgevoerd ten einde invulling te kunnen geven aan SDG 4.

Suriname heeft als lid van de Verenigde Naties (VN) de SDG doelen geratificeerd en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt zich sterk om invulling te kunnen geven aan SDG 4. SDG 4 heeft als focus “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.

Met haar deelname aan deze meeting zal Suriname invulling moeten geven op de regionale en internationale afspraken die worden gemaakt met betrekking tot de implementatie van SDG 4. Dit heeft als implicatie dat Suriname verder zal moeten werken aan de herstructurering en verbetering van het onderwijssysteem ten einde te komen tot een kwalitatief aanvaardbaar onderwijs voor eenieder vanaf het pre-primair onderwijs tot en met het tertiair onderwijs dat zowel regionaal als internationaal aansluit op andere onderwijssystemen.(GFC)