fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Suriname participeert aan ECOSOC-vergadering in New York

De 8ste Annual Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum vond recent in New York plaats.

Namens Suriname heeft een delegatie onder leiding van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, geparticipeerd aan het forum .

Het thema van deze vergadering is “Empowered, Included and Equal”, waarbij de jeugd centraal staat en de focus gelegd is op de versterking, de betrokkenheid en gelijkheid van jongeren.

Het doel van de ECOSOC is om een platform te creëren voor jonge leiders uit de hele wereld om onderling en met de lidstaten van de Verenigde Naties in dialoog te treden en ideeën te delen voor het bevorderen van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling, de actie agenda Addis Abeba en het klimaatakkoord van Parijs.

Tijdens het forum zijn de actie punten van Suriname, met betrekking tot jeugdparticipatie en het nastreven van de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG), door minister Gopal voorgehouden.

Volgens het jeugdplatform kunnen jongeren een motor zijn voor ontwikkeling, maar ook aanjagers van innovatie en vooruitgang op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.

Naast een platform voor dialoog met de lidstaten over de ontwikkeling van de jeugd, heeft het ECOSOC de jongeren ook in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke bijdrage te leveren en die te delen met de beleidsmakers.

Ook zal er meer aandacht worden besteed aan acties die ondernomen moeten worden om de UN SDG te bereiken.

OOK INTERESSANT
Moeder voorkomt steekpartij tussen broers

Het forum had ook een aantal plenaire sessies met vertegenwoordigers van jeugdorganisaties op hoog niveau en andere keynote speakers. Break out-sessies zijn gehouden over de UN SDG die worden beoordeeld en de regionale dialogen zijn geleid door één tot twee VN- en jeugdorganisaties. De belangrijkste resultaten van de discussies en bevindingen van het forum zijn reeds verwerkt in een presidentiële verklaring.

Minister Gopal heeft tijdens de interactieve rond de tafelgesprekken, de specifieke actie punten aangehaald die Suriname met name het ministerie van Sport- en Jeugdzaken onderneemt, met betrekking tot het behalen van 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Zij gaf aan dat jeugdparticipatie als
model wordt gebruikt bij het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Voorts benadrukte de bewindsvrouw dat de bewustwording over actieve burgerschap onder jongeren en de facilitering ook belangrijk is, ten einde jeugdparticipatie te bevorderen.

Er zijn ook bilaterale gesprekken gevoerd met de minister van Sport- en Jeugdzaken van Trinidad en Tobago, Shamfa Cudjoe, waarbij er onder andere werd gesproken over de verdere verdieping van de bilaterale samenwerking op het gebied van sport en jeugd aangelegenheden.

Aan dit forum hebben 34 ministers, senior officials en duizenden jeugdvertegenwoordigers geparticipeerd.