Suriname overweegt kandidaatschap Conventie bescherming grensoverschrijdende watergebieden en meren

De regering Bouterse-Adhin is serieus in haar streven waterbeleid te definiëren en Suriname aan te sluiten bij de relevante internationale conventies voor het waarborgen van de nationale, regionale en internationale waterbelangen. In navolging van de deelname aan het wereld waterforum in Brazilië in maart 2018, is de eerste serieuze poging gezet voor toetreding tot de conventie voor de bescherming van grensoverschrijdende watergebieden en meren.

De “UN Water Convention” oftewel, “International Convention on the Protection and use of Transboundary Watercourses and International Lakes is een conventie van de Verenigde Naties met als doel de bescherming en waarborging van het kwalitatief, kwantitatief en duurzaam gebruik van grensoverschrijdende watergebieden en meren door het faciliteren en promoten van (internationale) samenwerking.

Van 10 tot en met 12 oktober werd te Astana Kazachstan, de 8ste vergadering van de partijen van de conventie gehouden, welke georganiseerd wordt door de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) en het ministerie van Landbouw van de republiek Kazachstan. Tijdens deze vergadering zal verslag worden gedaan van de implementatie van de conventie door de verschillende partijen en zullen ervaringen gedeeld worden en problemen besproken worden tussen de landen die deelnemen aan deze conventie.

Op uitnodiging van de UNECE en de regering van Kazachstan heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, als verantwoordelijke voor water en waterbeleid in Suriname deelgenomen aan deze vergadering in Kazachstan. De partijen erkennen het belang van Suriname als onderdeel van de Guyana stromen en de amazone basin en stimuleren ons land onderdeel te worden van deze conventie.

Suriname mocht tijdens de plenaire sessie een presentatie houden over haar waterbeleid en de betekenis van de conventie in de regio. Ook werd in aanloop van de vergadering, op 9 oktober een ministeriële meeting gehouden met als doel beleidsafstemmingen te plegen tussen de landen onderling en de implementatie van financiële mechanismen. Hierbij werden opties bekeken voor de financiering van waterbeleid en bescherming van grensoverschrijdende watergebieden.

Tijdens de bijdrage van de minister heeft hij de toewijding van de regering benadrukt voor:

1. – Het stimuleren van en het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking met de Guyana’s en Brazilië ter bescherming van de gezamenlijke waterbeheer gebieden en
2. – De definitie, ontwikkeling en bescherming van gezamenlijke waterdoelen met de Inter-Guyanese en de Amazone partners.

Daarnaast zal Suriname zich inzetten voor het promoten van internationale samenwerking en conflict resolutie door coöperatie tussen gebieden met een overvloed aan water en gebieden met schaarse water voorraden.