Suriname organiseert internationale conferentie over gereguleerde en vergunningplichtige cannabisindustrie

GFC NIEUWS-Op 29 en 30 juli organiseert het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO en het Nationaal Advies- en Monitoringsorgaan Wet Verdovende Middelen een internationale conferentie over het reguleren en vergunningplichtig stellen in Suriname van de cannabisindustrie, voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

De conferentie heeft een consultatief karakter en is erop gericht dat internationale en nationale deskundigen kennis en ervaringen met elkaar delen en zodoende het Nationaal Advies-en Monitoringsorgaan Wet Verdovende middelen in staat te stellen om zo goed mogelijk geïnformeerde en breed gedragen besluiten te nemen.

Naast het uitwisselen van professionele ervaringen, successen en valkuilen met betrekking tot dit onderwerp, zullen onder andere als thema’s aan de orde komen: de aspecten van een gereguleerde en vergunningplichtige cannabisindustrie, het juridisch kader, farmaceutische voordelen, medicinale toepassing, sociale impact, het monitorings- en handhavingssysteem en voorwaarden voor export georiënteerde productie

De nationale deskundigen die een dwarsdoorsnede van Surinaamse sectoren en disciplines vertegenwoordigen zullen samen met deskundigen uit andere landen hun ervaringen inbrengen en bouwstenen aandragen voor de implementatie van het cannabishoofdstuk van de Wet Verdovende Middelen.

Overige berichten