Suriname op weg naar milieuvriendelijke goudexploitatie; partnerschap met GEF GOLD+

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname heeft aan de Global Environment Facility (GEF) aangegeven dat zij wenst te participeren aan de 7de GEF-cyclus “Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) Sector Plus – GEF GOLD+.”

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de United Nations Development Programme (UNDP) hebben in dit kader een validatie bijeenkomst gehouden op 22 juli ter bespreking van het Project Document getiteld: “Wereldwijde kansen voor de ontwikkeling van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning sector (ASGM)”/“Global Opportunities for Long-term Development of ASGM Sector Plus – GEF GOLD + in Suriname”.

Dit project wordt met assistentie van de United Nations Development Programme (UNDP) voorbereid.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouwen moeten met minstens 20 mannen slapen voordat ze trouwen

De afgelopen zes maanden is heel hard gewerkt door een team van consultants, de UNDP, deskundigen van NH en relevante stakeholders waaronder het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het projectdocument dat tijdens de workshop werd gepresenteerd en besproken heeft als doel om een reductie te bewerkstelligen van 6 ton kwik uitstoot in onze samenleving over een periode van vijf jaar.

Dit kan bewerkstelligd worden middels een geïntegreerd beleid en regulering, het toepassen van best practices van kwikvrije technologieën en methoden binnen de kleinschalige goudwinning, maar ook door het vergroten van de toegang tot financiering van deze best practices langs de volledige goudproductie keten.

De implementatie van het GEF GOLD + Project is gezien het beleidsvoornemen op het stuk van de ordening van kleinschalige goudsector, van bijzonder belang voor de regering van Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Besmette beveiliger beëindigt eigen leven na te lang wachten op vrij ziekenhuisbed

De minister van NH heeft tijdens de inceptieworkshop op 10 december 2020 het startsein gegeven voor de voorbereiding van een full size GEF-projectdocument.

Met het oog op de committering aan het Minamata-verdrag door Suriname per 31 oktober 2018, zal de regering Santokhi/Brunswijk zich, in samenwerking met alle relevante partners blijven inzetten om een verantwoorde en duurzame ontwikkeling voor iedereen na te streven.

Deze validatie workshop had als doel om tezamen met alle relevante stakeholders het projectdocument van het GEF GOLD + project te brengen naar de volgende fase in het traject, richting goedkeuring en implementatie.

Het internationaal programma wordt gecoördineerd door Conservation International en in Suriname zal de UNDP ondersteuning geven.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten