fbpx

Suriname ontwikkelt referentieniveau voor implementatie REDD+

Binnen de REDD+ Voorbereidingsfase heeft Suriname enkele producten en resultaten behaald, die ons land nodig heeft om onze bossen verantwoordelijk te beheren en tegelijkertijd in aanmerking te komen voor deelname binnen een REDD+ financieringsmechanisme.

Op 15 december werd er een nationale REDD+ technische workshop gehouden in de Banquet Hall van Torarica. Tijdens deze workshop werd er voornamelijk gesproken over de Forest Reference Emission Level (FREL).

Het afgelopen jaar heeft een technisch team binnen de SBB, samen met een netwerk van nationale en internationale experten en instituten het Referentieniveau, oftewel de FREL, vastgesteld. Dat niveau kan vervolgens gebruikt worden om te meten hoe succesvol de implementatie van de REDD+ strategie is. Om ons land in aanmerking te laten komen voor de internationale financiering, is het noodzakelijk dat Suriname een Referentieniveau vastlegt voor emissies door ontbossing en bosdegradatie.

Het programma ondersteunt landen als Suriname bij het plannen van hun duurzame ontwikkeling. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is belast met de nationale coördinatie van het REDD+ programma in nauwe samenwerking met de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en met ondersteuning van de United Nations Development Programme (UNDP).

Het doel van de workshop was om het bewustzijn te vergroten, de indiening van de eerste FREL voor Suriname te valideren en de resultaten van de Ontbossingskaart 2015-2016 en andere technische producten te presenteren. Daarnaast werden er presentaties gegeven over de producten die binnen het National Forest Monitoring System (NFMS), oftewel Nationaal Bos Monitoringssysteem, zijn ontwikkeld.

OOK INTERESSANT
Man opgepakt voor diefstal airco politie-unit tijdens protestdemonstratie

Feedback op het FREL document vanuit het publiek is mogelijk tot uiterlijk 21 december 2017. De formele indiening van het FREL document geschiedt via het Kabinet van de President naar de United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC). De indiening van FREL geschied slecht een keer per jaar en de eerstvolgende deadline is 8 januari 2018.

Suriname is het meest beboste land ter wereld. Om deze bossen nog steeds duurzaam te beheren en te behouden heeft het land, naast eigen inspanningen, ook financiële en technische ondersteuning van de wereldgemeenschap nodig. Dit kan onder andere gerealiseerd worden middels de participatie binnen een Reducing Emissions for Deforestation and forest Degradation (REDD+) programma.

Suriname bevindt zich momenteel in de Voorbereidingsfase van REDD+. Dit is een mechanisme ontwikkeld door de Verenigde Naties voor het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie en voor het stimuleren van de bescherming van bossen, toename van koolstofvoorraden in bossen, en duurzaam bosbeheer.(GFC)