fbpx

Suriname ontvangt officiële uitnodiging voor NAM Summit

GFC NIEUWS- De niet-residerende ambassadeur van Azerbaijan, Elkhan Polukh Oglu Polukhov, heeft een bilateraal onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken (Buza), Yldiz Pollack-Beighle.

De ambassadeur heeft bij deze gelegenheid, onder meer de officiële uitnodigingen voor de aanstaande Summit voor Staatshoofden en Regeringsleiders, alsmede de ministeriële Vergadering, van de Beweging van Niet-Gebonden landen (NAM), welke gehouden zal worden van 25-26 oktober in Baku, Azerbaijan, overhandigd.

Mede vanwege de blijvende betekenis van de NAM en de principes waarop deze Beweging is gestoeld, neemt Suriname participatie in deze vergaderingen in serieuze overweging.

Als voorloper op de aanstaande Summit heeft Suriname reeds in juli de voorbereidende Ministeriële vergadering bijgewoond die is gehouden in Caracas, Venezuela. In dat verband heeft ons land de rol van Rapporteur – Generaal vervuld.

BEKIJK OOK
Ramdin: “effecten koloniaal verleden gaan veel dieper dan men denkt ”

Volgend jaar herdenken onze landen het 20-jarig jubileum van het aangaan van diplomatieke betrekkingen met Azerbaijan en tegen deze achtergrond is tijdens het bilateraal onderhoud de nadruk gelegd op het verder uitdiepen van de relatie.

Samenwerkingsgebieden zullen worden geïnitieerd voor wat betreft mijnbouw (olie en gas), capaciteitsversterking, sport, connectiviteit, toerisme en handel. In dit verband zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen.

Als onderdeel van zijn bezoek aan Suriname heeft ambassadeur Polukhov eveneens ontmoetingen gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblee en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.