fbpx

Suriname ontvangt medische attributen van Nederland

GFC NIEUWS- De Nederlandse regering heeft aan Suriname een partij medische attributen overgedragen.
Dit gebeurde op 30 november in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De overhandiging werd gedaan door de Tijdelijke Zaakgelastigde van Nederland, Henk van der Zwan.
President Santokhi toonde zijn erkentelijkheid en bracht dank uit aan Nederland voor de geste die past in het kader van de beheersing van de COVID 19 pandemie. Van Nederland zijn ondermeer 18 beademingsapparaten in ontvangst genomen en een grote partij aan beschermingsmiddelen.
Namens ons land heeft het staatshoofd de donatie in ontvangst genomen en deze symbolisch overgedragen aan de minister van Volksgezondheid. Een deel van de spullen was eerder al in ons land en is reeds gedistribueerd onder de verschillende medische instellingen. Behalve equipments en beschermingsmiddelen, heeft Nederland eerder medisch kader beschikbaar gesteld aan ons land. Nederlandse specialisten hebben ook hun medewerking verleend bij het helpen beschrijving van de COVID-19-protocollen voor de diverse zorginstellingen. Dit alles past in de vernieuwde samenwerking tussen de beide landen, zei minister Ramadhin.
Henk van der Zwan, Tijdelijke Zaakgelastigde van Nederland in Suriname zegt dat aan het begin van de COVID crisis het verzoek was gedaan om, gelet op de schaarse middelen, wat spullen te doneren. Vanwege de band tussen de twee landen is hieraan gevolg gegeven. Er is eerder een eerste tranche van 2,5 miljoen euro in de vorm van apparatuur gegeven aan ons land en daarna volgde nog een tranche van ditmaal 3,5 miljoen euro.
De overhandiging van de attributen is volgens de Tijdelijke Zaakgelastigde gedaan op basis van een behoefte indicatie van Suriname in de strijd tegen COVID-19. Van der Zwan is ingenomen met de effectieve wijze waarop de COVID 19 problematiek in ons land is aangepakt.
De donatie komt uit de begroting van de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. Tijdens deze plechtigheid was ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aanwezig.

BEKIJK OOK
Meerdere woningen en voertuigen verwoest door brand