fbpx

Suriname ondersteunt duurzaam bosbehoud Kenia

GFC NIEUWS- Tijdens het officieel bezoek van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken aaN Kenia in de periode 11 tot en met 13 december, heeft de minister als speciale gast deelgenomen aan een evenement voor het planten van bomen.

Deze bomen zijn geplant ter ondersteuning van duurzaam bosbehoud en om invulling te geven aan de intentie van president Kenyatta om 1.8 miljard bomen te planten in 2022 en daarmee hun bosbedekking te verhogen naar 10%, alsook om gestalte te geven aan de milieu-diplomatie van Kenia.

Deze activiteit is georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Kenya Forest Service, waarbij ook leden van het Diplomatiek Korps aanwezig waren.

Met dit historisch moment, waarbij de Surinaamse bewindsvrouw een boom, Olea welwitschii, heeft geplant in de Ngong Road Forest is een bijdrage geleverd aan eerder voormeld voornemen. Deze boom kan worden gebruikt voor onder andere conservering, brandhout, medicinale doeleinden en meubilair van hoge kwaliteit en bereikt een hoogte van boven 25 meter.

BEKIJK OOK
Eindexamens Mulo midden juli

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, memoreerde in haar toespraak ter gelegenheid van deze activiteit de ondernomen nationale- en internationale acties van Kenia ter zake milieu, inclusief het behoud en bescherming van de oceaan.

De minister verwees ook naar Suriname’s initiatieven in dit verband, waaronder de instelling van het Centraal Suriname Natuurreservaat en de internationale committering van Suriname om 93% van haar bosbedekking te behouden, ten bate van de wereldgemeenschap.

De Keniaanse bewindsvrouw informeerde dat met dit initiatief wederom een stap is gezet om Kenia te helpen voldoen aan de internationale norm van tenminste 10% bosbedekking tegen 2022.

Kenia heeft voorts aan Suriname zaden geschonken van drie soorten bomen, met name markhamia lutea, spathodea campanulata en jacaranda mimosfolia.

Tussen de relevante Instituten zal in Suriname en Kenia een duurzame samenwerking opgang worden gebracht als onderdeel van onze bilaterale milieucoöperatie.