Suriname mag misbruikte Haïtiaanse gezinnen niet in de steek laten

Haïti kinderen

INGEZONDEN- De mogelijk misbruikte Haïtiaanse gezinnen, die hun grieven in Suriname kenbaar hebben gemaakt, verdienen volledige steun en aandacht van de autoriteiten en mogen niet in de kou worden gelaten.

Het is van cruciaal belang dat hun noodkreten serieus worden genomen.

Op diverse sociale media platformen zijn er getuigenissen opgedoken van mannen die beweren grote sommen geld, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, te hebben betaald aan een prominente ondernemer, die naar verluidt een nauwe relatie onderhoudt met de president van Suriname.

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

Deze ondernemer zou hen hebben toegezegd, tegen betaling, de organisatie van het overvliegen van hun gezinsleden naar Suriname op zich te nemen, met als voornaamste doelstelling hen een betere levensstandaard te bieden.

Echter, na jaren van loze beloftes, blijkt er niets van deze plannen te zijn gerealiseerd. De mannen eisen hun geld terug, maar het lijkt erop dat dit eveneens een uitdaging vormt.

Het is een essentiële taak van de overheid om een grondig onderzoek in te stellen om de mogelijke aanwezigheid van mensenhandel of gerelateerde activiteiten te onderzoeken.

OOK INTERESSANT
Het raadsel van de verdwenen bauxietinkomsten in Suriname

De algemene levensomstandigheden in Haïti zijn zeer moeilijk. Het is absoluut onaanvaardbaar dat deze mensen het geld dat ze met grote moeite hebben verzameld, verliezen aan een ondernemer die schaamteloos misbruik maakt van hun kwetsbaarheid.

Het is van vitaal belang om deze onrechtmatige praktijken aan het licht te brengen en te beëindigen.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud