fbpx

Suriname legt USD-rentetarieven voor leningen met IDB vast als onderdeel schuldmanagement strategie

De Surinaamse overheid heeft een succesvol schuldmanagementproject afgesloten voor het vastleggen van rentetarieven voor leningen uitgedrukt in dollars met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Gegeven de huidige marktomstandigheden, zal dit project leiden tot een substantiële vermindering in het rentepercentage in een aanzienlijk deel (circa 30%) van de totale buitenlandse kredietportefeuille.

Het verlaagd rentepercentage volgt de internationale trend in de belangrijkste geld- en kapitaalmarkten. De rentevoet oftewel de financieringskosten voor geleend geld staat onder een neerwaartse druk: het wordt goedkoper om geld te lenen.

Twee belangrijkste oorzaken worden wereldwijd vermeld. De eerste is de vertraging in de groei van de wereldeconomie als gevolg van de terugval van de Chinese economie, waardoor er minder productiemiddelen (grondstoffen) nodig zullen zijn van de rest van de wereld in de komende maanden.

De tweede reden is de monetaire stimulans voor groei welke momenteel gaande is in de meeste grote landen. In de Verenigde Staten van Amerika, bijvoorbeeld, is er nu al enige tijd een terugval geweest in het rentepercentage van de Centrale Bank (het tarief van de FED), in overeenstemming met de gehele USD kredietmarkt, waardoor financiering en investeringen goedkoper worden.

Voor het eerst in de afgelopen 10 jaar, zijn de swaprentes voor leningen van 5 jaar en leningen van 10 jaar gedaald tot onder de 3-maands kortingspercentage. De trend van terugvallende rentetarieven is ook te zien in Europa.

BEKIJK OOK
President Santokhi afgereisd naar Caricom-Cuba Summit

Dit heeft te maken met de producten die multilaterale instituten aanbieden aan de lidstaten, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat cliënten ook een zekere investerings- en financieringsmix wensen.

De kleinere landen, waaronder Suriname, houden immers rekening met de financiering van hun economische en sociale ontwikkeling, welke zijn gerelateerd aan de kosten en het gemak van financiering in verhouding tot de verschillende economische duurzaamheidscenario’s en de daarmee samenhangende risico’s.

Variabele rentetarieven en in het bijzonder contractuele toeslagen, kunnen voor problemen zorgen ingeval het economisch tij zou keren of wanneer zich onverwachtse tegenslagen voordoen.

De IDB biedt, door middel van haar Flexibele Financiering Faciliteit (Flexible Financing Facility) financiële oplossingen, kredietverleningprogramma’s en activa en passiva management strategieën om Onafhankelijke risicomanagement capaciteit in projecten te bevorderen.

Kredietnemers zijn in staat om de rentevolatiliteit te beheersen door het vastleggen van de kosten van de basis van de rentevoet als één van de opties die de Faciliteit biedt en door het gebruikmaken van gunstige marktcondities.

Suriname is het eerste Caribische land dat deze nieuwe faciliteit, die begin 2019 werd gecreëerd, gebruikt en deze unieke gelegenheid in de markt aangrijpt in overeenstemming met haar schuld managementstrategie.

Ons land zal aanzienlijke besparingen realiseren op de totale buitenlandse schuld, terwijl ook het toekomstige risico van de rentevoet aanzienlijk is verlaagd.