fbpx
Suriname lanceert National Risk Assesment 2020

Suriname heeft donderdag als lidstaat van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), een zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF), het National Risk Assesment 2020 (NRA) gelanceerd.

Het lanceren van de NRA is de eerste stap die lidlanden van de FATF en haar regionale zusterorganisaties dienen te zetten ter voorbereiding op hun evaluatie in de 4e Mutual Evaluatie ronde van deze organisaties.

Suriname is sinds 1998 lid van de CFATF en de toetreding brengt met zich mee dat ons land zich dient te houden aan de 40 aanbevelingen van de FATF, waaronder het tegengaan van money laundering en het tegengaan van financiering van terrorisme.

Volgens Justitieminister Stuart Getrouw die het woord voerde tijdens de launch van de NRA, zal ons land volgens de huidige planning reeds medio 2020 geëvalueerd worden door de CFATF. “De CFATF zal daarbij vaststellen in hoeverre ons land de aanbevelingen van de FATF correct heeft opgevolgd. Indien Suriname de evaluatie niet succesvol doorstaat zal dit enorme nadelige gevolgen hebben voor Suriname, met name voor het geheel financieel systeem”.

Aanbeveling 1 van de nieuwe 40 FATF-aanbevelingen, verplicht lidlanden om de risico’s van witwassen en terrorisme financiering van hun land te identificeren, te beoordelen en te begrijpen. Hierna moeten zij actie ondernemen, met inbegrip van het aankondigen of wijzigen van wet- en regelgeving, het aanwijzen van een bevoegde autoriteit of het instellen van mechanismen ter monitoring van de risico’s en de toepassing van middelen ter mitigering van deze risico’s en kwetsbaarheden.

Op basis van de NRA dienen landen een op risico gebaseerde benadering (Risk Based Approach) toe te passen, om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen en financiering van terrorisme in verhouding staan tot de risico’s. Deze aanpak dient de basis te vormen voor een efficiënte inzet van de middelen ter bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme en voor de uitvoering van de risico gerelateerde maatregelen uit de FATF-aanbevelingen.

De Surinaamse overheid heeft zich gecommitteerd aan de uitvoering van de NRA en het samenstellen van het NRA-rapport voor Suriname, met technische assistentie van de Inter-American Development Bank (IDB). Deze uitvoering van de NRA vindt plaats onder supervisie van de AML Steering Council.

In ons land is de Steering Council (ministerie Justitie en Politie, ministerie Financiën en Governor Centrale Bank van Suriname) het orgaan belast met de coördinatie van de NRA bijgestaan door de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC).

De NAMLAC bestaat uit medewerkers van onder andere de Centrale Bank van Suriname, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal die als voorzitter functioneert.

De minister haalde ook aan dat er in de Presidentiële resolutie van maart 2019 is aangegeven dat een project Management Team (PMT) wordt ingesteld, dat zal fungeren als een werkarm van de NAMLAC.

Het PMT zal bestaan uit minimaal 3 en ten hoogste 5 leden van het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. De voorzitter van het PMT is Jennifer Van Dijk-Silos.

Minister Getrouw zei tot slot dat met de instelling van het PMT niets anders wordt verwacht dan dat Suriname nu meer dan ooit aan de slag gaat om goed door dit uitdagend traject te komen.

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.