fbpx

Suriname lanceert HIV Legal Environment Assessment –rapport

Country Coordinating Mechanism (CCM) presenteert volgende week het rapport met betrekking tot de Legal Environment Assessment Suriname. CCM Suriname helpt mee om de last van HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria in Suriname te verlichten.

CCM is de Country Coordinating Mechanism for the Global Fund to fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. Het Global Fund is een internationale organisatie die gelden van donorlanden investeert in projecten in ontwikkelingslanden, inclusief Suriname. Deze projecten die zorgen voor een duurzame en belangrijke bijdrage aan het verzachten van de effecten van deze drie ziekten, worden geïmplementeerd door het ministerie van Volksgezondheid.

Als activiteit van de regionale Global Fund grant heeft CCM Suriname een Legal Environment Assessment, gericht op HIV, laten uitvoeren door Women’s Right Centre. Hierbij is er gekeken naar de juridische kwesties, beleid en ondernomen acties met betrekking tot HIV.

De doelen van deze assessment waren:

• Het identificeren en onderzoeken van juridische en mensenrechtenkwesties met betrekking tot hiv/aids die van invloed zijn op de geselecteerde kwetsbare doelgroepen in Suriname;

• Het verkrijgen van inzicht in hoe het wetgevingsklimaat een rol kan spelen bij het beïnvloeden van hiv-preventie, behandeling en impact verminderende effecten;

• Het geven van impulsen aan het hiv-beleid in Suriname gericht op het creëren van een ondersteunende en beschermende juridische omgeving. Dit in overeenstemming met internationale- en regionale mensenrechtenconventies en de nationale commitment op het gebied van hiv- en gezondheid.

Om de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren aan Suriname zal de launch van het rapport plaatsvinden waarbij de diverse stakeholders, de media en parlementiers zijn uitgenodigd.