Suriname krijgt Mond – en Klauwzeerziekte-vrije status

Suriname heeft onlangs van de Wereldorganisatie voor Dier Gezondheid (OIE) de officiële vrije status voor Mond – en Klauwzeerziekte (MKZ) ontvangen in Parijs. Suriname is een van de 68 landen die MKZ is zonder vaccinatie.

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verricht al nodige om deze bijzondere positie als land te behouden en beschermen. Suriname wordt gekenmerkt als ‘historisch’ vrij van MKZ, aangezien deze ziekte nog nooit gerapporteerd is in ons land.

Volgens Gianna Karg, waarnemend hoofd Veterinaire Inspectie, kan een land, afhankelijk van de officiële erkenning van de MKZ- vrije status, haar commerciële aantrekkingskracht verliezen of vergroten bij potentiële of bestaande importpartners.

De officiële MKZ-vrije status toont de transparantie op de gezondheid van dier en volk in een land. De positie van Suriname in de Internationale handel is verbeterd met betrekking tot de import van runderen, varkens en kleine herkauwers en uit die dieren afkomstige producten. Ook kan Suriname met deze status importen van het bovengenoemde uit landen met een mindere MKZ-status weigeren of strengere eisen stellen.

Astrid van Sauers, die belast is met dierziekte surveillance op het onder directoraat Veeteelt, heeft een presentatie gegeven aan minister Lekhram Soerdjan en staf over het traject die in 2014 is begonnen. Enkele stappen zijn het aanpassen en doen maken van wetgevingsproducten in relatie tot diergezondheid, wet dierenwelzijn en controle op diermigratie. I

n 2015 is een census/diertelling gestart; een landelijke herregistratie van veebedrijven ter controle van de veestapel, het transport van dieren, het maken van kaarten (mapping) met betrekking tot de distributie van vee in ons land. Dit alles is nodig voor de dierziektebewaking, controle en het tegengaan van dierziekten en zoönose (infectie) spreiding.

* Bij uitbraak van de ziekte Mond- en Klauwzeer is het gevolg veel verlies van evenhoevigen (koeien, kleine herkauwers, varkens etc.) in de wereld. De voornaamste verschijnselen zijn wondjes (blaasjes) in de bek en aan de klauwen bij deze dieren.(GFC)