Suriname is ernstig ziek en zal voorlopig niet beter worden

Suriname

INGEZONDEN- Het is een bittere waarheid die wellicht niet veel inwoners van Suriname bereid zijn te erkennen of oprecht accepteren.

Desondanks is het een onmiskenbare realiteit dat onze natie ernstig verzwakt is en in de nabije toekomst geen tekenen van herstel vertoont.

Deze kwetsbaarheid beperkt zich niet alleen tot de economische sfeer, hoewel de omvang en diepgang van de problemen daar zeker aanzienlijk zijn.

Buiten de economie is er ook een markante achteruitgang zichtbaar op verschillende andere cruciale terreinen.

Ons opleidingsniveau, de stand van onze maatschappelijke normen en waarden, de algehele ontwikkeling van onze bevolking, en zelfs de mate van hoffelijkheid en netheid – al deze facetten tonen een ontmoedigend beeld van verval.

Een zorgwekkende illustratie hiervan wordt waargenomen wanneer men de jeugd beschouwt, die onze toekomstige leiders en dragers van de samenleving zijn.

Hun mentaliteit, niveau van kennis en persoonlijke interesses laten een gebrek aan toewijding en inzicht zien dat zorgwekkend is. Dergelijke observaties leiden tot een gevoel van ontmoediging, zelfs een gevoel van hulpeloosheid.

OOK INTERESSANT
Reactie op artikel "Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%"

Helaas suggereren de huidige trends dat de komende jaren een voortdurende neerwaartse spiraal zullen zien in de toestand van ons land.

Dit is een harde, maar noodzakelijke realiteit die we moeten onder ogen zien en erkennen, om uiteindelijk de mogelijkheid van verbetering en herstel te bevorderen.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud