Suriname is een slachthuis rijker

In het district Nickerie aan de Van Idsingaweg heeft deze week de opening van het Openbare Slachthuis Nickerie plaatsgevonden. De opening is geschied door onder andere minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh. Staatsadviseur Ramon Abrahams was ook getuige van dit heugelijk feit.

Het ruim 60 jaar oude slachthuis in Nickerie verkeerd al geruime tijd in deplorabele staat. Bij enorme hoge watervloed staat het slachthuis onderwater. Jaarlijks wordt 1.000 stuks groot vee uit Nickerie naar Paramaribo gebracht voor slachting. Dat is ruim een derde deel dat jaarlijks wordt geslacht in Suriname. Nickerianen zijn blij met het nieuwe slachthuis.

Stevens Baboelal, directeur-eigenaar van De Meester Slagers in Nickerie en vee-opkoper, is blij met de aanwinst. Baboelal liet per week vijftien varkens en twee koeien per maand in Paramaribo slachten voor zijn slagerij en ook andere in Paramaribo. Hij geeft trots aan dat met de komst van het nieuwe slachthuis meer vee geslacht kan worden en dus ook meer vlees geleverd kan worden aan de slagerijen, en wel veilig en gezond vlees.

Het idee voor de bouw van een nieuw slachthuis is in 2008 begonnen en de bouwwerkzaamheden is het jaar daarop van start gegaan. Het nieuwe slachthuis bestaat uit twee gebouwen; een ruimte voor het slachten van koeien en kleine vee en de andere ruimte voor uitsluitend varkens. Drie keer in de week wordt vee geslacht. De slachtkosten zijn SRD 35 per/koe en voor de kleine herkauwer en varken is dat SRD 17,50.

Slachtrijpe vee wordt van veehouders opgekocht door (vee-)opkopers die vervolgens aan de hand van de behoefte van de slagerijen het vee laat slachten in het abboitair. Vooraf de slachting wordt het vee eerst goedgekeurd door de vleeskeuringsmeester; na de slachting wordt de karkassen en organen van de koe gekeurd.

Vlees kan na het slachten direct koel worden opgeslagen, gezien het nieuwe slachthuis is voorzien van koelruimtes en op een latere tijdstip vervoerd worden naar de plaats van bestemming. Voorheen, bij het oud abboitair, werd het vlees direct in een koelvrachtwagen gedaan en verder getransporteerd.

Faizel Wilnis, Hoofd van Sectie Veeteelt Regio West, geeft aan dat personen ook voor slachting van vee voor een feestelijk of religieus evenement aldaar terecht is met zekere garantie van veilig en gezond vlees.

Voor mensen van Nickerie, Coronie en Saramacca (grenzende aan Coronie), biedt het nieuwe slachthuis een besparing op transportkosten. Het slachthuis behoeft meer personeel, gezien het slachthuis ruimer is.

De volgende stappen zijn om de goed werkende middelen/machines van het oude slachthuis over te brengen naar het nieuwe en de certificering van het slachthuis. Gezien de ruimere slachthuis, is er een behoefte aan arbeiders voor een optimale werkuitvoering, aldus Wilnis.

Suriname beschikt over drie slachthuizen: Sure Beef NV, Varross NV en Openbare Slachthuis Nickerie. Ook is er een slachtplaats M. Jahangier & Zonen. Behalve het nieuwste slachthuis, zijn de rest in Parmaribo gevestigd.

Overige berichten