fbpx

Suriname in grootste platform dat internationale kansen deelt met jongeren

Op 9 juli 2018 is Moreno Jackson voor een periode van één jaar benoemd tot “Country Ambassador” voor Suriname namens het grootste platform dat internationale kansen aanbiedt aan jongeren: “Youth Opportunities”. De selectie werd uitgevoerd na het screenen van een opgemaakte essay, gevolgd door twee intensieve interviews.

Youth Opportunities is een Award-winnende wereldwijde platform dat ten dienste is van meer dan 4.500.000 personen over de hele wereld.

Als grootste internationaal platform deelt deze organisatie diverse mogelijkheden met jongeren zoals internationale trainingen, conferentie, werkgelegenheid en beurzen.

Met het benoemen van landambassadeurs zal de kloof tussen beschikbare mogelijkheden op internationaal niveau en degenen die daarvan actief gebruik maken, verkleind worden.

Een van de taken van de ambassadeurs is het ervoor zorg dragen dat lokale events, trainingen, conferenties en job opportunities, op internationaal platform gedeeld worden.

BEKIJK OOK
OM zet werk onverschrokken voort

Jackson die momenteel deel uitmaakt van 4 lokale organisaties en 8 internationale organisaties, geeft aan dat hij op basis van zijn kennis en ervaring op het gebied van internationale uitwisselingsprogramma’s, zijn taken en verantwoordelijkheden zeker naar behoren zal kunnen uitvoeren. Hij zegt dat er tal van mogelijkheden beschikbaar zijn in binnen en buitenland waarvan onze jongeren niet op de hoogte zijn.

Jackson zal voornamelijk door middel van social media en het organiseren van lokale events, deze informatie met hen delen en daar waar nodig begeleiding aanbieden.(GFC)