Suriname heeft voortouw in proces klimaatfinanciering

Suriname heeft het mandaat gekregen van de HFLD-landen om hen te leiden in het proces om klimaatfinanciering af te dwingen van de wereldgemeenschap en klimaatorganisaties.

De landen met een hoge bosbedekkingsgraad en een lage graad voor bosdegradatie hebben officieel de handen ineengeslagen om klimaatfinanciering af te dwingen. Dit is op donderdag 14 februari, de laatste dag van de HFLD-klimaatconferentie, gedefinieerd met het ondertekenen van een declaratie.

In de Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization laten de HFLD-landen aan de wereldgemeenschap en klimaatorganisaties weten dat zij met elkaar zijn overeengekomen een platform op te zetten voor samenwerking.

Het partnerschap moet dienen voor dialoog, facilitering en coördinatie van hun positie bij internationale en bilaterale onderhandelingen, bijeenkomsten en processen waarbij bossen op de agenda staan. Met name voorfinanciering daarvan, als bijdrage aan klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

President Desi Bouterse die op de laatste dag van de conferentie vanaf het begin aanwezig was, heeft in zijn toespraak benadrukt dat Suriname zich zal inzetten om de doelen van de conferentie ingang te laten krijgen bij de internationale gemeenschap. “De adaptatie van deze declaratie is belangrijk om onze doelen na te streven”, sprak hij de conferentie toe. Hij roept op om de gedemonstreerde eenheid die in Paramaribo is getoond, voort te zetten. “Door deze eenheid ben ik er nog meer van overtuigd dat we op de goede weg zijn”, aldus Bouterse.

Op de laatste dag van de conferentie heeft ambassadeur Winston Lackin aangegeven dat het bundelen van HFLD-landen noodzakelijk is om gezamenlijk klimaatfinanciering vanuit de geïndustrialiseerde landen los te krijgen.

Daar de bossen van de HFLD-landen een heel belangrijke bijdrage leveren in het mitigeren van de negatieve gevolgen van klimaatsverandering is het op zijn plaats dat zij worden gecompenseerd.

In totaal bestaat de groep van HFLD-landen uit 11 landen met een bosbedekkingsgraad van boven 80%. Daarnaast behoren 15 landen met een bosbedekkingsgraad boven de 50% tot de groep.

De ambassadeur noemt de participatie bijzonder, omdat landen vanuit verschillende regio’s hebben deelgenomen aan de conferentie.

“Het is historisch dat we deze landen hier hebben gekregen en dat er een consensus declaratie hieruit is gevloeid. Milieu is ons bindmiddel, voor de wereld, maar meer voor Suriname. Het raakt eenieder en iedere burger heeft een verantwoordelijkheid bij het voortzetten van dit werk.”

Overige berichten