Suriname heeft veel dromers die luchtkastelen blijven bouwen

Luchtkasteel

INGEZONDEN- Het is ontegenzeggelijk dat er in Suriname veel dromers bestaan. Ze geloven nog steeds heilig in de vele beloften van politici in Paramaribo die er een gewoonte van maken om luchtkastelen te blijven bouwen.

Opvallend is dat er geen kentering lijkt te komen in deze situatie en dat niemand erin lijkt te slagen de samenleving hiervan bewust te maken.

Volgens vooraanstaande psychiaters zijn er verschillende factoren die bijdragen aan een over het algemeen zeer naïeve samenleving, zoals in mijn geboorteland het geval is.

OOK INTERESSANT
Deze zaak mag niet met een sisser aflopen, ongeacht het OM ontkent

Deze omvatten beperkte blootstelling aan verschillende perspectieven, een gebrek aan kritisch denken, en de invloed van sociale media en desinformatie.

Het is algemeen bekend dat informatie snel en massaal verspreid wordt in Suriname, en hebben de meeste individuen vaak moeite met het onderscheiden van feit van fictie.

Het is daarom cruciaal dat we onderwijs en bewustzijn bij de inwoners van Paramaribo en bovenal die in de districten rond mediageletterdheid bevorderen om deze trend tegen te gaan.

OOK INTERESSANT
Dat verkiezing Brunswijk tot president zal leiden tot welzijnsboost voor Suriname te simplistisch en mist de nodige nuance en kritische overweging

Hier in Nederland heb ik vaak discussies over dit thema met mijn vakgenoten.

Ook zij vinden net als ik dat er meer gepleit moet worden voor psychologisch onderwijs en geestelijke gezondheidszorg als een manier om weerbaarheid te versterken en een goed geïnformeerde Surinaamse samenleving te bevorderen.

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud