Suriname heeft toekomst veilig te stellen in moderne wereld

GFC NIEUWS- Suriname moet zich voorbereiden op de tweede fase van 40 jaren na 25 februari 1980.
De moderne wereld dient zich aan en volgens Ivan Graanoogst is het de vraag welke rol Suriname daarin moet vervullen en waar wij ons als natie op moeten voorbereiden.
Graanoogst was op woensdag 19 februari de inleider bij de vijfde lezing van het Nationaal Informatie Instituut (NII). Deze goed bezochte bijeenkomst in de Congreshal stond in het teken van de herdenking van de Dag van Bevrijding en Vernieuwing op dinsdag 25 februari 2020 aanstaande.
Volgens de inleider, onder meer gewezen minister van Leger en Politie, heeft Suriname naast de vele grondstoffen, de potentie voor water, agrarisch producten en toerisme, ook haar toekomst veilig te stellen. Graanoogst wees in dit kader zijn gehoor erop dat de wereldbevolking in de komende 40 jaar groeit van 7,5 naar 10,5 miljard mensen.
Graanoogst zegt dat onze geschiedenis als natie niet slechts een opsomming is van gebeurtenissen van 1975 tot nu toe, “ook niet die van 1980 tot nu en ook niet die van 1492 tot heden”. Hij meent dat iedere Suriname die complete geschiedenis hoort te kennen.
“De 40 jaren na 25 februari 1980, de 44 jaren Srefidensi, moeten worden bekeken in de grotere context , vanuit het besef van het (nog steeds) bestaan van de invloed; ik wil zelfs zeggen, van de structurele sabotage vanuit de Noordzee, van de wingewestmentaliteit op alles in ons land en op ons volk, waar we vandaag nog mee struggelen en waar we nog generaties lang mee zullen blijven struggelen als wij niet de moed en de verantwoordelijkheid op ons nemen om dit alles zelf vast te leggen en effectief met elkaar te delen.”
Volgens de inleider moet dit nationaal gebeuren door middel van curricula op scholen en in publieke dienstverlenings- en trainingspakketten en in onze officiële interactie met andere soevereine naties.
Graanoogst: “Als wij dit niet doen zal onze hele natie hier uiteindelijk aan ten onder gaan.” Hij sloot af met te stellen dat wij onze kinderen en via hen onze kleinkinderen moeten mee helpen vormen tot volwassen soevereine, Surinaamse Zuid-Amerikanen.