fbpx

Suriname heeft Militaire Academie

GFC NIEUWS- Een mijlpaal voor Suriname; ons land heeft haar eerste militaire academie.

Vrijdag is door president Desiré Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders dit heugelijk moment bijgewoond.

Tijdens deze bijzondere gelegenheid zijn twee onderwijsinstituten tegelijkertijd geopend. Aan de voorkant is de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School is ook gehuisvest in het gebouw.

President Bouterse gaf aan dat met de opening van de academie er een stuk vertrouwen met betrekking tot de toekomst van het leger gegarandeerd is. Met het minimale dat beschikbaar was is de academie opgezet.

“Als wij de handen in elkaar slaan, stijgen wij tot grotere hoogtes. Het is weer gebleken dat wij met het minimale de job hebben kunnen klaren”, beklemtoont het staatshoofd.

Zowel president Bouterse als de minister van Defensie, Ronni Benschop, hebben de sponsors bedankt voor hun geleverde bijdrage. Ook de jonge mannen en vrouwen die zich fysiek gegeven hebben om dit tot stand te brengen ontvingen de ware felicitaties.

Er is voor zowel de academie als de Surinaamse Militaire School een duidelijke organisatiestructuur van een een raad van toezicht, directeuren tot richting coördinatoren.

De academie zal 4 opleidingen draaien te weten de officiersopleiding, voortgezette officiersopleiding, de officiersvorming en het bevel en generale stafopleiding dat op masterniveau is.

BEKIJK OOK
Etnische spanningen in Suriname laaien op

De officiersopleiding is een driejarig bachelor niveau waarbij men de graad haalt van bachelor in militaire wetenschappen en bevorderd wordt tot de rang van tweede luitenant.

Uiteindelijk zullen er militairen opgeleid worden met verschillende specialisaties zoals, Administratie en Logistiek, Infanterie, Luchtmacht administratie en Logistiek, Marine-Nautisch, Marine-Technisch, Inlichtingen en Veiligheid, Genie-infrastructuur, Genie-Elektrotechniek en Militaire Politie.

De opleidingen zijn volgens de internationale maatstaven modulair opgezet en de student wordt getoetst op basis van kennis, inzicht en vaardigheden. De docenten verbonden aan de studies moeten voldoen aan de vereiste kwalificaties. Professionalisering van de docent is een vereiste alsook het wetenschappelijk produceren van artikelen op de academie.

Van de student van beide opleidingen worden onder meer vereist, discipline, respect voor je land en verdediging van de soevereiniteit.

Op de academie zal er in meerdere talen gedoceerd worden om zo door samenwerking met onderwijsinstituten en door middel van kruisbestuiving, de kwaliteitsverbetering binnen de defensie organisatie opgetrokken zullen worden.

Er bestaat eveneens de mogelijkheid voor inschrijvingen voor buitenlandse studenten op de academie. Zo een student wordt een 6 maanden training in het Nederlands aangeboden en als zo een student voldoet aan de normen die het instituut stel, wordt die toegelaten.