fbpx

Suriname HEARTS Initiatief: Trend stabiel, maar alarmerend

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is nu 8 weken sinds de eerste cijfers werden gepubliceerd in het kader van het Suriname HEARTS Initiatief.

De cijfers lijken nu een stabiele trend te volgen, alhoewel deze nog altijd alarmerend is. Bijkans 6 van de 10 personen die de klinieken hebben bezocht, hadden een hoge bloeddruk van hoger dan 140/90. Van deze 6 personen kwamen uiteindelijk 3 personen terug voor een controle, van wie maar nog 1 een hoge bloeddruk hoger dan 140/90 had.

Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat het SHI HEARTS HT-protocol degelijk bijdraagt aan het onder controle krijgen van de bloeddruk.

Bijna 50% van de sterfte aan hart- en vaatziekten in de ziekenhuizen zijn personen van Hindoestaanse komaf, gevolgd door Creolen en Javanen respectievelijk 21.5% en 13.8%. Dit zijn de sterftecijfers in de periode 1 januari 2023 t/m 16 februari 2023.

Beleid Volksgezondheid

Het ministerie zal zoveel mogelijk het beleid erop richten dat alle klinieken in de eerstelijnszorg ingaande 1 januari 2024 werken volgens het SHI HEARTS chronische zorgmodel. Er zal gezamenlijk met alle actoren bekeken worden om de hiaten en uitdagingen weg te werken.

Enkele die al bekend zijn bij het ministerie zijn personeel op de particuliere huisartsenklinieken en beschikbaar zijn van hardware op de RGD-klinieken. Door een nationale implementatie van het HEARTS-initiatief zal een groot deel van de chronische niet-overdraagbare aandoeningen aangepakt worden, hetgeen binnen het werkgebied van het ministerie valt.

Het is algemeen bekend dat een aanzienlijk deel van de oorzaken van deze chronische niet-overdraagbare aandoeningen buiten het werkgebied van ministerie van Volksgezondheid ligt. Als gevolg hiervan is multisectoriële aanpak dringend nodig.

In februari heeft een oriëntatiegesprek plaatsgehad op het ministerie van Volksgezondheid met diverse stakeholders van het maatschappelijk middenveld. In hoofdlijnen zijn alle betrokkenen het erover eens dat Suriname nu acties moet ondernemen om chronische niet-overdraagbare aandoeningen aan te pakken, anders zal Suriname de ziektelast niet meer kunnen dragen als ontwikkelingsland.

OOK INTERESSANT
Alakondre Puwema Neti voor uitbanning rassendiscriminatie

In Suriname zijn chronische niet-overdraagbare aandoeningen al decennia een sluipende epidemie aan het worden. Chronische niet-overdraagbare aandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak en zij zorgen voor een grote “sociaal–economische druk” op de maatschappij.

De betrokken stakeholders zijn het erover eens dat een multifactoriële aanpak een oplossing kan bieden om deze epidemie te beteugelen. Derhalve is een samenwerking met de diverse ministeries (Multi-sectorale aanpak voor Health in all policies) en maatschappelijk middenveld van eminent belang om interventies succesvol te implementeren.

Een dergelijke samenwerking kan zich uiten in een intersectoraal akkoord (preventieakkoord) met verschillende aandachtsgebieden die afhankelijk van situatie/beschikbare cijfers aangepast kunnen worden, zoals obesitas reductie, tabaksreductie, verlaging van de alcohol-, zout-, vet- en suikerconsumptie.

Het ministerie zal zich sterk maken om op korte termijn een workshop organiseren om met alle betrokkenen (ministeries, DNA-leden, bedrijfsleven, bonden, maatschappelijke groeperingen e.a.) te komen tot een roadmap om deze epidemie te kunnen beteugelen.

Enkele voorbeelden van de acties zijn:

Front-up package labeling voor voeding
Verhoging accijnzen op sigaretten en alcohol
Introductie van maximaal suikerconcentraties en suikerbelasting
Importstop voor extreem suikerhoudende producten
Verminderde import van ongezonde voeding met hoge concentratie transvetten
Gezonde voedingsrichtlijnen in schoolkantine en daarbuiten
Organiseren van meer beweegmogelijkheden: Safe excercise area, open gym, competities etc.
Schoolsportdagen
Gerichte bewustwordingscampagnes