Suriname haast volledig digitaal ontsloten

GFC NIEUWS- De overheid van Suriname is goed op weg om alle gebieden van ons land digitaal te ontsluiten.

Het Telecommunicatiebedrijf Telesur is in de afgelopen 48 maanden in staat geweest om 99% van onze afgelegen dorpen met basistelecommunicatie te verbinden.

Deze mededeling deed minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) dinsdagavond in zijn openingstoespraak ter gelegenheid van de ICT Week in Torarica.

Minister Tsang, die namens president Desiré Delano Bouterse de gasten toesprak, zegt dat wij in Suriname ICT al centraal hebben gesteld in onze infrastructurele plannen. “Wij geloven dat wij tegenwoordig geen productiviteit kunnen ontwikkelen zonder connectiviteit,” aldus de bewindsman.

Dat de overheid goed op weg is elk gebied digitaal te verbinden, biedt volgens minister Tsang nieuwe kansen voor bedrijven alsook voor onze overheidsdiensten zoals burgeradministratie, digitaal onderwijs, digitale gezondheidsdossiers, mobiele betalingen, toerismegerelateerde diensten en veiligheid.

Minister Tsang zegt dat wij het in Suriname er allemaal over eens zijn dat ICT een belangrijke factor is voor de economische en sociale ontwikkeling van ons land.

“Sinds 2012 transformeren we Suriname digitaal. Via een stapsgewijs proces, met een duidelijk doel om een grenzeloze ruimte te creëren tussen de overheid en de samenleving. Deze stappen zullen de transparantie, efficiëntie en de kwaliteit van onze diensten verbeteren,” sprak de HI&T-minister.

Als voorbeelden van de inspanningen van de Surinaamse overheid noemde de bewindsman onder meer het breedbandplan van Telesur om de breedbandcapaciteit voor duizenden huishoudens te vergroten alsook het moderniseren van de netwerkinfrastructuur en -systemen van de overheid.

Verder somde de minister ook de volgende punten op: De introductie van een mobiel LTE-netwerk om onze onderlinge communicatie te verbeteren; Het Safe City-project in onze dichtstbevolkte wijken; De introductie van e-Visa; De introductie van Uni5pay voor QRcode-betalingen en de implementatie van e-ID’s.

Suriname treedt voor de tweede keer op als gastland van de ICT Week. De eerste keer was dat in 2014.

Deze activiteit is een initiatief van de Caribische Telecomminucatie Unie (CTU) in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C).

Tijdens deze week, die tot 20 september duurt, worden ICT-mogelijkheden en –beleid binnen de Caricom belicht.