fbpx

Suriname goed op weg met implementeren SDG’s

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname is goed op weg met het uitvoering geven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Dit is naar voren gekomen tijdens een presentatie van het directoraat Internationale Samenwerking (IS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op het Kabinet van de President.

Bij deze gelegenheid heeft president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 10 maart 2023 een update gekregen met betrekking tot de implementatie van de SDG’s in Suriname.

De presentatie geschiedde door Elisabeth Bradley, onderdirecteur IS. Het BIBIS-directoraat is namelijk verantwoordelijk voor de SDG-rapportage aan de VN.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de landelijk coördinatie betreffende de implementatie van de SDG’s. Hiervoor beschikt Suriname over de SDG-Landencommissie en het SDG-Platform. Suriname heeft de VN in 2022 voor het eerst gerapporteerd over de doelen, middels de presentatie van de Voluntary National Review (VNR).

Aangezien de SDG’s door de VN zijn vastgesteld c.q. aangenomen rust op lidstaten de verplichting om eens in de vier jaar een rapportage te plegen, legt onderdirecteur Bradley uit.

Bij het eerste verslag is er gerapporteerd over vier doelen, te weten SDG 4 kwaliteitsonderwijs; SDG 8 eerlijk werk en economische groei; SDG 13 klimaatactie en SDG 17 partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Verder is er rapportage gedaan over drie projecten waar Suriname, als enig Caricom-lidstaat, voor financiering vanuit het SDG Fund in aanmerking is gekomen. Het betreft in deze de Roadmap for a Sustainable Financial System for Suriname, het ananasproject en het versterken van Tribale en Inheemse volken.

OOK INTERESSANT
Santokhi ondersteunt Social Army

Onderdirecteur Bradley gaf aan dat het eerste project haast afgerond is. Het tweede project is in september 2022 door de president gelanceerd, waarbij er een waardeketen in orde gemaakt is voor het produceren van ananas.

“Het is dus pas begonnen. Het derde project moet nog gelaunched worden”, aldus de BIBIS-functionaris, die benadrukt dat het van belang was het staatshoofd een beeld te geven van waar Suriname nu staat met betrekking tot de SDG’s.

Het is de eerste keer dat president Santokhi formeel geïnformeerd is over de stand van zaken rond de SDG’s. Het Surinaamse staatshoofd heeft het belang van de SDG’s en implementatie van deze ontwikkelingsdoelen altijd benoemd bij activiteiten in binnen- en buitenland.

Na de presentatie heeft de president Santokhi op het directoraat een beroep gedaan om rond eind deze maand een meer uitgebreide presentatie te verzorgen voor de Raad van Ministers, dit opdat de bewindslieden op het hoogste niveau geïnformeerd zijn en zich kunnen committeren de informatie mee te nemen in hun beleid.