Suriname gastland regionale bijeenkomst controle pesticide

Suriname is gastland van de drieëntwintigste jaarlijkse bijeenkomst van de “Coördinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean” (CGPC).

Van 10 -12 juni faciliteert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bijeenkomst van de 15 kernleden van de CGPC, waaronder Suriname. Deze bijeenkomst wordt onmiddellijk gevolgd door de 4e vergadering van de projectstuurgroep (PSC) van het project “Disposal of Obsolete Pesticides Including POPS, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean”.

CGPC heeft als leden de Bestrijdingsmiddelen- en Toxische Chemiebesturen of Registratie Autoriteiten van de landen van het Caribisch gebied en komt indien mogelijk afwisselend bijeen in een van de lidstaten op jaarbasis.

Overige berichten