Suriname gastland “ACP National and Regional Authorizing Officers” Caraïbisch gebied

Suriname treedt als gastland op voor de vergadering van de “National and Regional Authorizing Officers” (NAO’s/RAO’s) van het Caraïbisch gebied.

Deze vergadering in de periode 28-30 mei vindt plaats in het kader van de samenwerking tussen de African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) en de Europese Unie (EU).

Het hoofddoel van deze vergadering is om een platform te bieden aan betrokken National Authorizing bureau’s en andere instanties, de private sector en civil society van landen binnen het Caraïbische gebied.

Onder het hoofddoel vallen het bediscussiëren en evalueren van de ontwikkelingsfinanciering en uitwisseling van ervaringen en best practices bij uitvoering van de ACP-EU-ontwikkelingssamenwerking.

De uitkomst van deze vergadering moet ertoe leiden dat de landen in staat zullen zijn om door de verkregen informatie, de implementatie van programma’s uit het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) effectiever te doen plaatsvinden, alsook hun onderhandelingspositie te versterken in de Post Cotonou onderhandelingen.

Deze NAO/RAO-vergadering is reeds in 5 van de 6 regio’s van de ACP georganiseerd, namelijk de Pacific, Zuid-Afrika, Centraal-Afrika, West-Afrika en Oost-Afrika. Suriname is het eerste land binnen het Caraïbisch gebied waar de NAO/RAO-vergadering werd gehouden in 2004 en is nu gastland van de laatste vergadering in dit kader.

De specifieke onderwerpen die tijdens de NAO/RAO-vergadering besproken zullen worden zijn onder meer: de implementatie van de Nationale en Regionale Indicatieve Programma’s (NIP en RIP), de Intra-ACP samenwerking binnen de 11de EDF, de ACP-EU Joint Cooperation Framework ten behoeve van Private Sector Ontwikkeling en de Investment Facility onder het 11de EDF. Verder zal ook de ontwikkelingssamenwerking met de EU, de Post Cotonou “State of Play”, coördinatie van de regionale programmering en nieuwe technologieën binnen de agrarische sector worden besproken.

In deze NAO/RAO-vergadering in Suriname participeren vertegenwoordigers van de CARIFORUM-landen, te weten: Sint Vincent and the Grenadines, Sint Lucia, Jamaica, Haïti, Guyana, Grenada, Dominicaanse Republiek, Dominica, Belize, Barbados, Bahama’s, Antigua and Berbuda, Cuba en Trinidad and Tobago, het ACP secretariaat, het Cariforum Secretariaat, de Europese Unie (EU) en de Europese Investeringsbank (EIB).

De samenstelling van de afgevaardigden van de verschillende landen binnen de Cariforum van deze meeting bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het parlement, de private sector en het maatschappelijk middenveld. Verder waren aanwezig vijf ministers, directeuren en enkele ambassadeurs uit Brussel van Cariforum landen.

Aan het eind van de meeting zal er een rapport worden uitgebracht met het standpunt en de aanbevelingen die gedaan zijn tijdens de NAO/RAO-vergadering. Dit rapport zal ook worden gebruikt voor het verder bepalen van het standpunt van de ACP landen in de huidige onderhandelingen over de post-Cotonou-overeenkomst .

Vermeldenswaard is dat er ook gelegenheid zal worden geboden voor bilaterale gesprekken tussen de Surinaamse actoren en de vertegenwoordigers van het ACP-secretariaat, de EU – en CARIFORUM-landen.

Overige berichten