fbpx

Suriname gaat door belangrijke hervormingen gezondheidszorg

GFC NIEUWS- Suriname gaat door belangrijke hervormingen op het gebied van gezondheidszorg.

De huidige regering heeft met het in 2010 gesloten sociaal contract met de samenleving, basisgezondheidszorg voor iedereen tot een prioriteit gemaakt.

Dit hield vicepresident Ashwin Adhin zijn gehoor maandag voor tijdens de Universal Health Coverage, welke onderdeel is van de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York.

De vicepresident benadrukte dat in hun streven algemene gezondheidszorg te bereiken de meeste landen voor dezelfde uitdagingen staan. Solidariteit en internationale samenwerking zijn daarom cruciaal voor het voldoen aan de agenda van de VN.

Vicepresident Adhin benadrukte dat Suriname de politieke verklaring die zal voortkomen uit de bijeenkomst ondersteunt.

De bewindsman onderstreept dat een van de aandachtsgebieden bij het aangaan van het sociaal contract, betaalbare gezondheidszorg voor iedereen betrof.

Sinds de aanname van de wet basisgezondheidszorg is er volgens de vicepresident verbetering van de gezondheidsdekking merkbaar.

De vicepresident benadrukt dat de Surinaamse overheid zich inzet om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen en overal te verbeteren.

Daarbij wordt vooral prioriteit gegeven aan sociaal kwetsbare groepen en minder draagkrachtigen, alsook geografisch geïsoleerde gemeenschappen in het binnenland en de kustgebieden van Suriname.

Hij deelde mee dat de regering onlangs met steun van de PAHO het Nationaal Strategic Plan for Health and Wellbeing 2019-2028 heeft gelanceerd. Dit plan, voor een periode van tien jaar, is gebaseerd op de vier strategische prioriteiten voor universele gezondheidszorg, de Sustainable Health Agenda voor de Amerika’s 2030 en de Sustainable Development Goals.

BEKIJK OOK
Autobestuurder verliest bewustzijn en rijdt geparkeerde fietsen aan

“Met de steun van de PAHO zijn we nu actief bezig met het versterken van de capaciteit van gezondheidswerkers en de overheid stelt ook hoge prioriteit in het beschikbaar stellen van artsen in afgelegen gebieden”, aldus de vicepresident. Verder zei hij dat de PAHO ook ondersteuning heeft gegeven aan een nationaal dialoog.

Volgens hem beraadt de regering zich ook over het single-payer systeem, waarbij de gezondheidszorg wordt gefinancierd door belastingen. Dit zal niet alleen de publieke financiering vergroten en optimaliseren, maar is ook een efficiënte en fysiek verantwoorde manier waarbij niemand wordt uitgesloten.

Om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten is 85 procent van de bevolking verzekerd via het basiszorgpakket en volgens de vicepresident neemt dit percentage snel toe.

Hij zegt dat de Surinaamse overheid door middel van subsidie ook ondersteuning biedt aan zij die niet of gedeeltelijk in staat zijn de premie te betalen.

Omdat in Suriname de chronische niet-overdraagbare aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaken zijn, heeft de overheid op dit gebied ook een multi stakeholders aanpak bevorderd.

De vicepresident zegt dat investeren in preventie, vroege opsporing en behandeling van chronische ziekten de meest effectieve oplossingen zijn voor het matigen van de basiskosten. Deze aanpak is ook prioriteit van de overheid.