Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Kirgizië

Suriname is de vorige week formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan op niet-residentiele basis met de Republiek Kirgizië. De minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, en haar collega van Kirgizië Erlan Abdyldaev, hebben de gezamenlijke verklaring in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties ondertekend.

Het aangaan van diplomatieke betrekkingen met dit Oost-Europees land heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken om betrekkingen met bevriende landen op bilateraal niveau aan te halen. Dit is vooral belangrijk binnen het forum van de Verenigde Naties, zodat vraagstukken die een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kleine landen gezamenlijk bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

De kleine ontwikkelingslanden zijn dan in staat om maatregelen te treffen ter oplossing van diverse internationale vraagstukken, zoals onder meer klimaatverandering, de effecten daarvan en het realiseren van de Sustaimnable Development Goals (SDG’s).

Kirgizië is het 132ste VN lidstaat waarmee Suriname tot nu toe formele vriendschappelijke relaties is aangegaan.

Het land is onder meer lid van het Gemenebest van onafhankelijke staten, de Euraziatische Economische Unie en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

In aanvulling op haar Turkse afkomst draagt de Kirgizische cultuur ook elementen van Russische, Perzische en Mongoolse invloed.(GFC)

Overige berichten