fbpx

“Suriname erkent rechten vissers”

GFC NIEUWS- “De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren”, zegt minister Rabinder Parmessar van LVV.

De minister sprak op de ministeriele conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij, die gehouden wordt van 21 tot en met 23 oktober te Spanje.

Er wordt eraan gewerkt om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren, daarbij gebruikmakende van de aanbevelingen in de overeenkomst inzake havenstaat maatregelen, Port State Measures Agreement, PSMA.

Het ministerie van LVV is drukdoende met het minimaliseren van illegale, niet-gestructureerde en niet-gerapporteerde visserij. Er moet een nationaal plan samengesteld worden op basis van de ratificatie en uitvoering van de PSMA.

Hiervoor is aan de FAO gevraagd om een pre-assessment uit te voeren, om na de ondertekening inzake havenstaat maatregelen, PSMA, goed voorbereid te zijn.

Alle actoren in deze moeten betrokken worden, zoals de kustwacht, de douane-en visserij-inspecteurs, en organisaties en verenigingen die de vissers in de visserijsector vertegenwoordigen.

De regelgeving met betrekking tot visserij is al goed voorbereid. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet onder meer voldaan worden aan de wettelijke veiligheidseisen zoals, een certificaat van zeewaardigheid van het vissersvaartuig, een geldige bemanningslijst en een bewakingssysteem voor vaartuigen.

BEKIJK OOK
Winkeliers Saramacca en Coronie kunnen geen inkoopnota’s overleggen tijdens ECD-controle

De regering heeft reeds belangrijke stappen gezet in de richting van duidelijke regelgeving, toezicht, controle en toezicht met de opname van alle stakeholders.

Het Zeegebied is enorm uitgestrekt, dit bemoeilijkt adequate bewaking en blijft een bedreiging voor de duurzaamheid van onze visserij. Samenwerking is noodzakelijk en wel samenwerking tussen landen en de relevante internationale organisaties.

De interesse gaat met name uit naar samenwerking voor de capaciteitsopbouw op de volgende gebieden;
– Informatie-uitwisseling tussen agentschappen
– Informatie-uitwisseling met internationale en regionale organisaties voor visserijbeheer
– Upgrade van toegang havens (havenfaciliteiten)
– Opleiding van personeel (inspecteurs)

“Wij maken van deze gelegenheid gebruik om onze steun te betuigen aan betere veiligheidsnormen op zee en de lidstaten van de internationale maritieme organisatie (IMO), de voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), ter ondersteuning van de ratificatie en uitvoering van de 2012 Kaapstad overeenkomst,” haalde Parmessar ook aan.

De bewindsman deed tot slot een dringend beroep op de internationale gemeenschap om Suriname te helpen om de illegale visserij samen hard aan te pakken. In dat kader zal hij bilaterale gesprekken voeren om te komen tot daadwerkelijk uitvoering van het bovengenoemd vraagstuk.