fbpx

Suriname en Wereldbank ondertekenen schenkingsovereenkomst voor EITI

Op het ministerie van Financiën heeft de ondertekening van de schenkingsovereenkomst tussen minister Hoefdraad en de Wereldbank Country Officer, plaatsgehad. Dit ten behoeve van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

EITI is het initiatief voor algehele transparantie en efficiënt beheer van de financiële geldstromen binnen de extractieve industrie (w.o de mijnbouw en oliesector). De achtergrond van dit initiatief is dat de financiële voordelen uit deze sectoren de totale gemeenschap ten goede moeten komen.

Via publicaties zal informatie beschikbaar gesteld worden over de inkomsten en uitgaven van de bedrijven binnen deze sector. Ook de overheid zal informatie over de besteding van de financiële middelen die uit deze sector worden verkregen moeten publiceren.

Suriname is na te hebben voldaan aan de nodige voorwaarden dit jaar het 52e lid geworden van dit initiatief. Ondertussen is reeds een werkplan opgesteld voor het bereiken van de eerdergenoemde doelen.

OOK INTERESSANT
Ruben del Prado brengt muzikale ode aan Renate Wouden

Ook is een Multi Stakeholders Groep (MSG) ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven uit de extractieve industrie en het maatschappelijk middenveld, onder leiding van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

De MSG is belast met de begeleiding en uitvoering van het werkplan. Voor een verantwoorde uitvoering van dit initiatief waarbij specifieke expertise ook noodzakelijk zal zijn is een schenking van US$ 350.000,- vanuit de Wereldbank ter beschikking gesteld voor Suriname.

Het Bauxiet Instituut dat als Implementatie Unit functioneert, zal verantwoordelijk zijn voor de administratie en het beheer van deze middelen. De ondertekening van deze schenkingsovereenkomst vond afgelopen woensdag plaats.(GFC)