Suriname en VN ondertekenen Nationaal Implementatie Plan 2018

De waarnemend directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Michiel Raafenberg, en de United Nations Resident Coordinator in Suriname, Richard Blewitt, hebben het “Country Implementation Plan” (CIP) 2018 (Nationaal Implementatie Plan 2018) ondertekend.

De consultaties met de vertegenwoordigers van VN-organisaties en agentschappen hebben op 12 en 13 maart in nauwe samenwerking met het Planbureau en de initiële Plan Coördinatie Commissie, als onderdeel van het Nationaal Planapparaat, plaatsgevonden.

Het Nationaal Implementatie Plan vloeit voort uit het Regionaal Samenwerkingsraamwerk tussen de VN en de landen in het Caraïbisch gebied, die ondermeer 4 pijlers heeft geïdentificeerd voor samenwerking, t.w.:

Een welvarend en rechtvaardig Caraïbisch gebied, waarbij iedereen meegenomen wordt;
Een gezond Caraïbisch gebied;
Een veilig en rechtvaardig Caraïbisch gebied;
Een duurzaam en weerbaar Caraïbisch gebied.

Het CIP 2018 omvat de prioriteitsgebieden, de principes en waarden voor samenwerking en een overzicht van de goedgekeurde programma’s en projecten. De samenwerking met de VN-organisaties en agentschappen is met name gericht op de groene economie en diversificatie van de economie, institutionele versterking, sociale ontwikkeling, implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen en het mobiliseren van fondsen.(GFC)

Overige berichten